αντιγράφω από εδώ.
ISA Server will be renamed in Threat Management Gateway and will be part of the Forefront Suite
Active Protection Technology (Network Intrusion System from Microsoft Research named GAPA)

έχει και άλλα, αλλά αυτά μου άρεσαν εμένα.