Με 13 υπαλλήλους έξι ειδικοτήτων ενισχύεται η εταιρεία πωλήσεων ηλεκτρολογικού υλικού «Καυκάς Α.Ε.». Θα επιλεγούν: οκτώ Σύμβουλοι Πωλήσεων, ένας Οδηγός, ένας Marketing Manager, ένας Sales and Support Exeeutive, ένας Web Designer και ένας Human Resources Manager. To νέο προσωπικό θα στελεχώσει τα καταστήματα της εταιρείας σε: Αθήνα, Περιστέρι, Κηφισιά, Μεσόγεια, Ανοιξη, Γέρακα, Πεύκη. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των συμβούλων πωλήσεων θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, εργασιακή εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση και ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων. Από τον οδηγό ζητείται πτυχίο ΤΕΕ-ΙΕΚ Ηλεκτρολογίας και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης φορτηγού αυτοκινήτου κατηγορίας Γ'. Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν στη θέση του marketing manager οφείλουν να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ, εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση και να είναι από 30-40 ετών. Για την ειδικότητα του sales and support executive απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων και καλός χειρισμός Η/Υ. Οι υποψήφιοι web designers υποχρεούνται να είναι απόφοιτοι σχολής γραφιστικής και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στο αντικείμενο. Ο ιδανικός human resources manager είναι πτυχιούχος ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, με πέντε χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Για όλες τις ειδικότητες είναι απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο hr@kafkas.gr.