Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    47
  • comments
    3
  • views
    24423

About this blog

Στο παρών blog θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε θέματα για εγκαταστάσεις small business server και όχι μόνο Θα αναφερόμαστε σε θέματα που αφορούν τον exchange server τους sbs (σε όλες τις εκδόσεις του

Entries in this blog

 

Configuring Live Migration without Shared Storage on Windows Server 2012

Στον Windows Server 2012, ένα από τα νέα χαρακτηριστικά του Hyper-V είναι το Live Migration without Shared Storage. Όπως προηγούμενη έκδοση, Live Migration απαιτεί ένα cluster shared storage and cluster settings. Τώρα, μπορείτε να μετακινήσετε VMs από 1 Hyper-V server σε άλλες Hyper-V servers χωρίς cluster shared storage and cluster settings. θα δούμε πως μπορούμε να έχουμε Live Migration without shared storage. Prerequisites Πρέπει και οι δυο Hyper-V servers να είναι joined στο ιδιο Acti

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Windows Server 2012: Datacenter TCP enabe

Ένα από τα πολλά νέα χαρακτηριστικά που φέρνει ο νέος server wind0ws server 2012 είναι στο TCP Ο νέος wind0ws server 2012 χρησιμοποιεί το DataCenter TCP Το DataCenter TCP χρησιμοποιεί Explicit Congestion Notification (ECN) και μπορεί να ενισχύετε το TCP congestion control algorithm Αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο δίκτυο και να υπολογίσει και την έκταση της συμφόρησης Ποιοι είναι οι στόχοι του πρωτοκόλλου TCP Datacenter; ■ Χαμηλή

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

NIC Teaming in Windows 8 & Hyper-V

Ένα από τα πολλά νέα χαρακτηριστικά των Windows 8 είναι το team στις καρτες δικτυου και το Load Balancing και Fail Over (LBFO). Αυτό είναι, μεταξύ πολλών άλλων, μια τεράστια αναμενόμενη βελτίωση. Τώρα για το teaming Δουλεύει parent & in the guest. ■ Δεν υπάρχει ανάγκη για οτιδήποτε άλλο , μόνο η κάρτα δικτύου NIC και τα Windows 8, αυτό είναι όλο.. ■ Ένα όμορφο και απλό GUI για να ρυθμίσουμε το teamnig ■ Πλήρης υποστήριξη PowerShell για τα παραπάνω ■ Μπορούμε να κάνουμε team μ

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Flames Advanced Persistent Threat (APT) ,part II

You’ve probably heard about the “Flame” worm. This interesting new piece of malware belongs to a class of attack called an Advanced Persistent Threat (APT), and it’s making headlines worldwide. As a result, many of you may be wondering whether or not this nasty sounding malware will affect your organization. My short answer is, “probably not,” but read on to learn more. Let’s start with the basics. Kaspersky Labs was one of the first to discover and analyze the “Flame” worm (Worm.Win32.Flame).

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Create an Orchestrator Runbook and Integrate with Service Manager with System Center 2012

ένα πολύ καλό video για την δημιουργία workflow με τον Orchestrator στον System Center 2012. Στο βίντεο βλέπουμε τα εξής Create a Orchestrator runbook that will: Receive data from Service Manager via the databus Get information about SQL Server Update an object in Service Manager Show exception handling of a process Launch a PowerShell script Return data from a .NET script Sync the runbook and connector with Service Manager Create a Service Manager ac

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Exchange Server 2010 PowerShell Commands

TOP 10: Exchange Server 2010 PowerShell Commands Στο παρόν post θα βρείτε εντολές που θα βοηθήσουν την διαχείριση του Mcrosoft Exchange2010 , είναι 10 βασικές εντολές που μας βοηθούν , σε άλλο post ίσως προσθέσουμε μερικές ακόμα   1. Check Database Availability Group Replication Status Το status απο ολα τα  copies of Exchange 2010 databases. Επισης βλέπουμε το   content index state. Get-MailboxDatabaseCopyStatus 2. Fix a Failed Content Index Οταν εχουμε fai

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

The Risks of Remote Desktop

It’s convenient to use the Remote Desktop Protocol (RDP) for accessing systems over the Internet, especially in server environments. However, exposing RDP to direct connections is risky. This setup not only gives remote attackers the opportunity to guess logon credentials, but also relies on the lack of a remotely-exploitable vulnerability in Microsoft’s RDP implementation. Microsoft’s Security Bulletin MS12-020, released in March 2012, described critical vulnerability in Microsoft’s RDP imple

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Patch IE To Avoid Drive-by Downloads

Severity: High Summary: · This vulnerability affects: All current versions of Internet Explorer, running on all current versions of Windows (to varying extents) · How an attacker exploits it: By enticing one of your users to visit a malicious web page · Impact: Various; in the worst case an attacker can execute code on your user's computer, gaining complete control of it · What to do: Deploy the appropriate Internet Explorer patches immediately, or let Windows Automatic Update do it fo

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Microsoft Office Updates Correct Sharepoint and Visio Flaws

Summary: · These vulnerabilities affect: SharePoint, SharePoint Foundation, and Visio Viewer 2010, which are all part of Microsoft's Office suite of products · How an attacker exploits them: Multiple vectors of attack, including luring your users to a malicious web site or link, and enticing them to open malicious Visio files · Impact: In the worst case, an attacker can execute code, potentially gaining complete control of your computer · What to do: Install the appropriate SharePoint an

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Pst capture for Exchange2010 or Exchange Online

Ανακοινώθηκε ότι είναι διαθέσιμο το εργαλείο pst capture σαν δωρεάν download. Ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει με την διαχείριση των pst files To PST Capture σας βοηθάει να αναζητήσετε στο δίκτυό σας , να εντοπίσετε και στη συνέχεια να μπορέσετε να κάνετε εισαγωγή τα pst αρχείων στο περιβάλλον σας, είτε αυτό είναι Exchange Online ή Exchange Server 2010 .Όλα πολύ εύκολα, θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου, ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας για τους χρήστες αλλά και για τους διαχειριστές θα εί

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

How to Crack a Wi-Fi Network’s WPA Password with Reaver

Σε αυτό το άρθρο επανέρχομαι με περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να βρούμε τον κωδικό και να αποκτήσουμε access σε ένα wireless lan με το reaver Ξεκινάμε με ένα live cd BackTrack Για να βρουμε το Download Live DVD from BackTrack's download page και φτιάχνουμε ένα DVD.(την ίδια δουλειά μπορούμε να κάνουμε με ένα usb >=2GB ) Αφού έχουμε ξεκινήσει το backtrack δίνουμε Startx για να ξεκινήσει γραφικό περιβάλλον Στην συνέχεια Click Applications > Internet > Wicd N

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Automated SQLi Attack Hijacks Over 1 Million Websites

Τα τελευταία χρόνια, πολλές ιστοσελίδες βρίσκονται σε ομηρία, και παγιδευμένες με κακόβουλο κώδικα. Εάν επισκεφθείτε μια τέτοια ιστοσελίδα με unpatched σύστημα, ο υπολογιστής σας μπορεί αυτόματα και σιωπηλά κατεβάσει και να εγκαταστήσει κάποιο malware. Τον τελευταίο καιρό, οι εισβολείς έχουν καταφέρει καιι  έχουν χτυπήσει χιλιάδες ιστοσελίδες με τη μία. Τι φταίει για αυτές τις μαζικές επιθέσεις και πως γίνονται ; Τις περισσότερες φορές με Αυτοματοποιημένη SQL Injection (SQLi). Σύμφωνα με το

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Print Me if You Date–Hacking MFP Printers

Στο φετινό Chaos Communications Congress (28C3) ο Ang Cui παρουσίασε πως με reverse-engineered σε printers της HP και κατά την διαδικασία τουfirmware update μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να εκτεθεί όλο δίκτυο μας Στην παρουσίαση του , στο πρώτο μέρος δείχνει πως στέλνοντας ένα αρχείο που περιέχει malicious version of the OS του printer κατάφερε τον εκτυπωτή να στέλνει τα έγγραφα που είχε για εκτύπωση σε μια ip στο internet Στο δεύτερο μέρος , παλι με το ιδιο τρόπο έκανε τον εκτυπωτή να s

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Reaver brute force attack Tool, Cracking WPA in 10 Hours

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί στα προβλήματα ασφάλειας από το WPS , σε αυτό επανερχόμαστε και δίνουμε πληροφορίες για το πώς με ένα εργαλείο και με την τεχνική brute force μπορούμε να παρακάμψουμε την ασφάλεια σε ασύρματο δίκτυο και να αποκτήσουμε πρόσβαση Το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Reaver (Reaver is a WPA attack tool developed by Tactical Network Solutions that exploits a protocol design flaw in WiFi Protected Setup (WPS). This vulnerability exposes a side-channel at

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Microsoft Releases Out-of-Cycle .NET Framework Security Update

These vulnerabilities affect: All versions of Microsoft’s .NET Framework How an attacker exploits it: Multiple ways, including sending specially crafted web requests or enticing users to click maliciously crafted links Impact: Various. In the worst case, an attacker can log in to your web application as another user, without having that user’s password What to do: Install the proper .NET Framework update immediately, or let Windows Update do it for you. Exposure: Last week

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) Undermines Wireless Security

Over the years, we've had to deal with vulnerabilities and weaknesses in wireless security protocols, such as the deprecation of the WEP protocol due to design flaws.  Now, a standard that was designed to make wireless security easier, actually makes it less secure. For those of you who haven't heard of Wi-Fi Protected Setup (WPS) — which frankly included me until recently — it is a standard created by the Wi-Fi Alliance to make it easier for home users to configure security settings on their

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Security Stories You May Have Missed Over the Holidays

If your office gets quiet around the week leading up to Christmas and New Years, as many seem to, you may have missed a few interesting security stories during this lull. Let me catch you up in one fell swoop. Below, I quickly highlight a menagerie of interesting security stories, which you may have missed over the past two weeks: · Unpatched Vulnerability in Windows Win32k.sys Component - A "researcher" calling himself webDEViL found a memory corruption flaw in Windows' win32k.sys component

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

New O365 SBS 2011 Essentials Integration Module

Στις 19 /12/2011 έχει κυκλοφορήσει το Office 365 Integration Module for Windows Small Business Server 2011 Essentials (OIM). Η πελάτες που έχουν Microsoft Small Business Essentials μπορούν να το κατεβάσουν από το Microsoft Download Center. Αυτό το Module επιτρέπει στους πελάτες που διαθέτουν Αυτό το Module επιτρέπει στους πελάτες που διαθέτουν Small Business Server 2011 Essentials να έχουν τις βασικές τους υπηρεσίες όπως Domain services File services ,etc on-premise και πολύ εύκολα να έχ

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Attackers Leverage Zero Day Reader Flaw in the Wild; Patch Coming

According to ComputerWorld and Symantec, Attackers are currently leveraging a zero day vulnerability in Adobe Reader in targeted attacks against telecommunications, manufacturing, computer hardware, and chemical companies, as well as defence sector organisations like Lockheed Martin. The attacks may have started as early as the beginning of November, and arrive as a targeted phishing email with a malicious PDF attachment. If you open said attachment, your computer gets infected with informati

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

A fix for the interoperability issues between Exchange 2007 and 2010 EMC and IE9 is now available

Το πρόβλημα που υπάρχει στην Exchange Management Console (EMC) στον Microsoft Exchange 2007-2010 με τον Internet Explorer 9 is installed πλέον μπορεί να λυθεί με hot fix που δεν είναι ακόμα διαθέσιμο για public download και αυτό γιατί θα είναι ενσωματωμένο σε επόμενο roll up . Το πρόβλημα εμφανιζόταν με το έξης μήνυμα Exchange 2007 or 2010 EMC might fail to close with "You must close all dialog boxes before you can close Exchange Management Console" Για να λυθεί το πρόβλημα Θα πρέπει

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Slow Network Performance on SBS 2011

Έχει παρατηρηθεί σε αρκετούς πελάτες με εγκαταστάσεις SBS2011 που ειναι  είτε σε virtual περιβάλλον  είτε σε φυσικό μηχάνημα ,αργό network performance Αυτό παρατηρείτε ειδικά στα site του Small Business Server και ειδικά στο Outlook Web Access στο Remote Web Access ,αλλα και  στο file service and shares printers , αυτες οι υπηρεσίες παγώνουν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αν γίνει επανεκκίνηση του συστήματος το πρόβλημα προσωρινά ίσως εξαλείφετε . Το πρόβλημα οφείλεται από software π

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Windows Server Solutions BPA Updated September 2011

Το νέο update για το WSSG BPA(windows server solution Best practice ) που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο έχει προσθέσει αρκετά νέα rules για ελέγχους στο δίκτυο μας.Αναλυτικά ο συνολικός αριθμός ελέγχον ανά έκδοση server είναι Small Business Server 2011 Standard Edition 102 Small Business Server 2011 Essentials 78 Windows Storage Server 2008 R2 Essentials 30 Windows MultiPoint Server 2011 5 Ο BPA μπορεί να ειδοποιεί από διαφορετικά σημεία όταν υπάρχει διαθέσιμο up

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Can’t create a new Receive connector after installing Rollup #1 or #2 for Exchange 2007 SP3

Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Exchange 2007 service pack 3, η rollup #1 η rollup #2 αν προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα νέο receive connector θα έχουμε το έξης λάθος error: Summary: 1 item(s). 0 succeeded, 1 failed. Elapsed time: 00:00:00 test Failed Error: Active Directory operation failed on SBS01.ks.local. This error is not retriable. Additional information: The parameter is incorrect. Active directory response: 00000057: LdapErr: DSID-0C090C26, comment: Error in attribute c

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Adobe Patch Day: Updates for Flash, Shockwave, and Photoshop

Severity: High Summary: · These vulnerabilities affect: Adobe Shockwave Player, Flash Player, Flash Media Server, and Photoshop · How an attacker exploits them: Multiple vectors of attack, including enticing your users to open malicious files or visit specially crafted web sites · Impact: Various results; in the worst case, an attacker can gain complete control of your computer · What to do: Install the appropriate Adobe patches immediately, or let Adobe's updater do it for you. Expo

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

 

Three Development Related Microsoft Bulletins

Among the other security bulletins released during Patch Day, Microsoft also released three updates covering security vulnerabilities in various development related software packages. These security bulletins included: · MS11-066: Microsoft Chart Control ( .NET Framework) Information Disclosure Flaw · MS11-067: Microsoft Report Viewer and Visual Studio Information Disclosure Flaw · MS11-069: Microsoft .NET Framework  Information Disclosure Flaw The vulnerabilities these three bulletins c

Ioannis Zontos

Ioannis Zontos

Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...