Jump to content
Sign in to follow this  
giotis

Update Rollup 2 for System Center 2012

Recommended Posts

syscenter.png 

Διαθέσιμο για κατέβασμα θα βρείτε σε αυτόν το σύνδεσμο το Update Rollup 2 του System Center 2012

Η αναβάθμιση διορθώνει τα παρακάτω προβλήματα:

Ζητήματα που επιδιορθώνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2

Ελεγκτής App (KB2721175)

Θέμα 1

Όταν προβάλλετε μια υπηρεσία συστήματος κέντρο 2012 App ελεγκτή ως χρήστης αυτοεξυπηρέτησης, λαμβάνετε το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα:

Ανακτημένα δεδομένα δεν είναι πλήρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2709415

Προβολή μια υπηρεσία συστήματος κέντρο 2012 App ελεγκτή ως αυτοεξυπηρέτησης χρήστης ενδέχεται να αποτύχει με μια προειδοποίηση "Retrieved δεδομένων δεν είναι πλήρες"
Θέμα 2

Όταν προβάλετε ένα διάγραμμα της υπηρεσίας System Center 2012 App ελεγκτή, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Κατηγορία: κρίσιμη
Περιγραφή: Ελεγκτή App αντιμετώπισε ένα σφάλμα και πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση. Ελεγκτής App θα ξεκινήσει πάλι όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.
Λεπτομέρειες: Το δεδομένο κόμβο ανήκει σε διαφορετικό γραφήματος και επομένως δεν μπορεί να προστεθεί στη συλλογή.
Θέμα 3

Όταν προσπαθείτε να αλλάξετε μια υπηρεσία σε Azure των Windows, η αλλαγή δεν αποθηκεύεται και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Το καθορισμένο παραμέτρων για τις ρυθμίσεις δεν είναι έγκυρες. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων της υπηρεσίας είναι ένα έγκυρο αρχείο XML και ότι έχουν καθοριστεί καταμετρήσεις παρουσία ρόλο ως θετικοί ακέραιοι. (StatusCode: BadRequest)

Ο απομακρυσμένος διακομιστής επέστρεψε ένα σφάλμα: (400) εσφαλμένη αίτηση. (Ο κωδικός κατάστασης: System.Net.Exception)

Διαχείριση προστασίας δεδομένων (KB2706783)

Θέμα 1

Μετά την αναβάθμιση από System Center Data Protection Manager 2010, αντίγραφα ασφαλείας του Microsoft SharePoint αποτύχει, εάν η βάση δεδομένων του SharePoint έχει μια μη προεπιλεγμένη συρραφή.

Θέμα 2

Ένα αντίγραφο ασφαλείας των κρυπτογραφημένων αρχείων αποτυγχάνει χωρίς μηνύματα, όταν είναι απενεργοποιημένο το πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής του αντικειμένου πολιτικής ομάδας.

Θέμα 3

Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Data Protection Manager , εμφανίζεται η ετικέτα έκδοση . Ωστόσο, ο αριθμός έκδοσης δεν εμφανίζεται.

Το ζήτημα 4

Από το μενού " ενέργεια ", η εντολή Βοήθεια εμφανίζεται δύο φορές. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή μπορείτε τώρα να έχετε πρόσβαση στη Βοήθεια για το DPM χρησιμοποιώντας την εντολή DPM Help. Το στοιχείο Βοήθειας από το μενού ενέργεια αναφέρεται στη Βοήθεια της κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC).

Το ζήτημα 5

Στο μενού Προβολή κονσόλας DPM, τις εντολές μενού " Ανάπτυξη όλων και Σύμπτυξη όλων " εμφανίζονται πολλές φορές.

Έκδοση 6

Προστίθεται το Windows PowerShell cmdlet για άδειες ερωτήματος που χρησιμοποιούνται.

Το θέμα 7

Ένα αντίγραφο ασφαλείας του DPM ενδέχεται να αποτύχει για ένα σύμπλεγμα SharePoint με ένα είδωλο βάσης δεδομένων περιεχομένων κατοπτρισμού διακομιστή του οποίου το όνομα ξεκινά με το όνομα του κύριου διακομιστή. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν το όνομα του κύριου διακομιστή είναι "Όνομα_υπολογιστή", το όνομα του διακομιστή με είδωλο είναι "MachineName1" και τη βάση δεδομένων περιεχομένου που βρίσκεται σε μια μη προεπιλεγμένη εμφάνιση του Microsoft SQL Server.

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν ενεργοποιείται μια προειδοποίηση ενοποιημένη αποτυχία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για όλες τις είδωλα βάσεις δεδομένων που ικανοποιούν τις προηγούμενες συνθήκες.

Όταν παρουσιαστεί αυτή η αποτυχία, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Προετοιμασία για λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη βάση δεδομένων SQL Server CONTENT_DB_NAME (με κατοπτρισμό μεταξύ – ΚΎΡΙΟΣ SQL και SQL ΕΊΔΩΛΟ) στην ΑΡΧΉ του SQL.FQDN διακόπηκε, επειδή αυτή η λειτουργία εξαρτώνται από μια άλλη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, το οποίο απέτυχε ή ακυρώθηκε. (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ 30200)

Το ζήτημα 8

Ημερομηνίες λήξεως για έγκυρα στοιχεία DataSet που εγγράφονται ήδη σε ταινία είναι αλλάζει όταν η περιοχή διατήρησης κατά την τροποποίηση ομάδας προστασίας.

Για παράδειγμα, μια ομάδα προστασίας έχει ρυθμιστεί για μακροπρόθεσμη σημεία αποκατάστασης μαγνητοταινία με προσαρμοσμένο μακροπρόθεσμους στόχους αποκατάστασης. Αποκατάσταση στόχος 1 έχει μικρότερη περιοχή διατήρησης από άλλους στόχους αποκατάστασης. Σε αυτήν τη ρύθμιση, εάν αλλάξει μια ομάδα προστασίας για να καταργήσετε αποκατάστασης στόχου 1 και να διατηρήσετε άλλους στόχους αποκατάστασης, τα στοιχεία DataSet που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας αποκατάστασης στόχος 1 έχουν τους περιοχή διατήρησης αλλάξει στην περιοχή διατήρησης των στόχων ανάκτησης.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε το IsDatasetExpiryDateChangeInModifyPgAllowed DWORD στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί και στη συνέχεια, ορίστε την τιμή της 0:

Manager\Configuration\MediaManager προστασίας δεδομένων HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft


Το ζήτημα 9

Μαγνητοταινίες επισημαίνονται ως επαναχρησιμοποιήσιμο την επόμενη ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης ως DPM εκτελείται μια εργασία ή ανάκτηση μόνο μεσάνυχτα. Εάν θέλετε η ταινία να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο την ίδια ημερομηνία, όπως έχει λήξει, δημιουργήστε το DWORD ExpireDatasetOnDayStart 32-bit και ορίστε την τιμή σε 1 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

Manager\Configuration\MediaManager προστασίας δεδομένων HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft

Το ζήτημα 10

DPM δεν επιτρέπει την περιήγηση σε προστατευμένο φάκελο σε ένα προστατευμένο διακομιστή που έχει μια μη έγκυρη ημερομηνία δημιουργίας και την ώρα.

Το ζήτημα 11

Μια εφεδρική ταινία από εκατομμύρια αρχεία αποτυγχάνει και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ 998
Λεπτομέρειες: Η παράμετρος είναι εσφαλμένη (0x80070057).


Λειτουργίες διαχείρισης (KB2731874)

Θέμα 1

Το χώρο προσωρινής αποθήκευσης ρύθμισης παραμέτρων του Windows PowerShell λειτουργική μονάδα runspace μεγαλώνει απεριόριστα. Αυτό προκαλεί τη χρήση μνήμης.

Θέμα 2

Το Σύνολο SCOMLicense cmdlet αποτυγχάνει εάν έχει λήξει το χρονικό όριο λήξης διαχείρισης ομάδας αξιολόγησης.

Λειτουργίες διαχείρισης - UNIX και Linux παρακολούθησης (ενημερωμένη έκδοση διαχείρισης Pack)

Θέμα 1

Ο παράγοντας συστήματος κέντρο λειτουργίες διαχείρισης μπορεί να διακοπεί σε ζώνες ρίζας Oracle Solaris που έχουν ρυθμιστεί για χρήση της CPU αποκλειστικής περιοχής.

Θέμα 2

Η υπηρεσία παροχής του UNIX/Linux παράγοντα διαδικασία δεν μπορεί να απαρίθμηση διεργασίες που εκτελούνται, εάν μια διαδικασία έχει τα ορίσματα που περιέχουν χαρακτήρες μη ASCII. Αυτό αποτρέπει την παρακολούθηση διαδικασία/daemon.

Θέμα 3

Το αρχείο καθορισμού .rpm για τον παράγοντα για Red Hat Enterprise Linux δεν καθορίζει την κατανομή.

Orchestrator (KB2702112 - Runbook Designer (x 86), διακομιστής Runbook (x 86))

Θέμα 1

Ένα σύστημα κέντρου Orchestrator Runbook, ότι χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα "Εκτέλεση προγράμματος" για να εκτελέσετε μια εφαρμογή σε ένα σύστημα που εκτελεί Windows Server 2008, Windows Vista ή παλαιότερη έκδοση των Windows μπορεί να επιστρέψει μια κατάσταση αποτυχίας για τη δραστηριότητα του "Εκτέλεση προγράμματος" μαζί με το εξής περιεχόμενο στο κείμενο σφάλματος σύνοψη δημοσιευμένα δεδομένα:

Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας Orchestrator εκτέλεση προγράμματος υπηρεσίας όνομα_υπολογιστή - Η υπηρεσία δεν αποκρίθηκε στην αίτηση εκκίνησης ή ελέγχου έγκαιρα. (κωδικός 1053)

Στον απομακρυσμένο υπολογιστή στον οποίο προσπαθούν να ξεκινήσουν την υπηρεσία, το ακόλουθο συμβάν καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:

Σύνδεση όνομα: εφαρμογή
Προέλευσης: Σφάλμα εφαρμογής
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Επίπεδο: σφάλμα
Περιγραφή:
Ελαττωματική εφαρμογή OrchestratorRunProgramService.exe, έκδοση 0.0.0.0, σήμανση χρόνου 0x4f44a324, ελαττωματική λειτουργική μονάδα KERNEL32.dll!SetProcessPreferredUILanguages, έκδοση 6.0.6002.18005, χρονική σήμανση 0x49e03824, κωδικός εξαίρεσης 0xc0000139, βλαβών μετατόπιση 0x0006f04e,
αναγνωριστικό διεργασίας 0x76c εφαρμογή ξεκινήσει ώρα 0x01cd134f73ced65a.

Διαχείριση υπηρεσιών (KB2719827)

Θέμα 1

Τις συνδέσεις URL για περιστατικά ή δραστηριότητες στα πρότυπα ειδοποίηση είναι εσφαλμένες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Microsoft TechNet:

Θέμα 2

Η σήμανση χρόνου για περιστατικά που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τη σύνδεση SMTP είναι εσφαλμένες.

Θέμα 3

Εάν αλλάξετε τη γλώσσα της τοποθεσίας SharePoint στην πύλη Service Manager, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εσφαλμένη γλώσσα.

Το ζήτημα 4

Διαχείριση υπηρεσιών δεν δημιουργεί ένα περιστατικό για ειδοποιήσεις που δημιουργούνται από τις λειτουργίες διαχείρισης κανόνων.

Διαχείριση της εικονικής μηχανής (KB2725034 KB2724539 – VMM διακομιστή, KB2724538 - κονσόλα, – αυτοεξυπηρέτησης πύλης)

Θέμα 1

Μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης VMM, μια φυσική-σε-εικονικού μετατροπής (P2V) ενδέχεται να αποτύχει με σφάλμα 413, επειδή η έκδοση που παρατίθεται στην τιμή μητρώου AgentVersion είναι εσφαλμένη.

Θέμα 2

Μια εικονική μηχανή έχει κατάσταση "Ρύθμιση παραμέτρων που δεν υποστηρίζονται VM", εάν η εικονική μηχανή ρυθμίστηκε ώστε να χρησιμοποιεί ένα ISO και εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή κοινή χρήση αρχείου εικόνας αντί να το αντιγράψετε . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2690619

Εικονική μηχανή έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί ένα ISO έχει κατάσταση δεν υποστηρίζεται VM παραμέτρων στη διαχείριση του συστήματος κέντρο 2012 εικονική μηχανή
Θέμα 3

Εξουσίες βελτιστοποίησης ενέργειας εκτός του κεντρικού υπολογιστή αντί για τερματισμό.

Το ζήτημα 4

Όταν προβάλλετε τα σημεία ελέγχου για μια εικονική μηχανή VMware, VMM κονσόλα μπορεί να διακοπεί. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Η τιμή '0' δεν είναι έγκυρη για «Τιμή». 'Τιμή' πρέπει να είναι μεταξύ "Ελάχιστη" και "Μέγιστη".

Το ζήτημα 5

Τοποθέτηση εικονική μηχανή μπορεί να παρέχει το ίδιο κεντρικού υπολογιστή χαρακτηρισμό, ακόμα και αν η διαθέσιμη μνήμη μεταξύ των κεντρικών υπολογιστών είναι διαφορετική.

Έκδοση 6

Δεν είναι δυνατό να συνδεθείτε στον ελεγκτή App επειδή το VMM δεν υποστηρίζει τους τομείς που έχουν μια μονόδρομη σχέση αξιοπιστίας.

Το θέμα 7

Κείμενο περικόπτεται σε προειδοποιήσεις συμβουλή PRO.

Το ζήτημα 8

Εικόνες (ή λογότυπα) εντός PRO συμβουλές δεν εμφανίζονται κατά την ενσωμάτωση με το σύστημα κέντρου 2012 λειτουργίες διαχείρισης.

Το ζήτημα 9

Στην κονσόλα VMM να διαρκέσει μερικά λεπτά για να φορτώσετε σε περιβάλλοντα που έχουν αρκετές εκατοντάδες κεντρικούς υπολογιστές.

Το ζήτημα 10

Τοποθέτηση εικονική μηχανή μπορεί να απαιτούν μέχρι 30 δευτερόλεπτα ανά κεντρικού υπολογιστή.

Το ζήτημα 11

VMM κονσόλα επιδόσεων μειώνει σε μεγάλο περιβάλλοντα.

Το ζήτημα 12

VMM δεν αναγνωρίζει τύπους πόρων δίσκου άλλου κατασκευαστή που χρησιμοποιούνται σε ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης Hyper-V.

Ανανέωση κεντρικό υπολογιστή συμπλέγματος εργασίες ενδέχεται να αποτύχει, και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Προειδοποίηση (13926)
Cluster.contoso.com συμπλέγματος του κεντρικού υπολογιστή δεν ανανεώθηκε πλήρως επειδή όλοι οι κόμβοι ήταν δυνατή η επικοινωνία με. Μπορεί να είναι ανακριβείς αποθήκευσης υψηλής διαθεσιμότητας και εικονικού δικτύου αναφερόμενες πληροφορίες για αυτό το σύμπλεγμα.

Ενδέχεται να αποτύχουν οι εικονικές μηχανές που έχουν κατάσταση "Μη υποστηριζόμενη ρύθμιση παραμέτρων συμπλέγματος", και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Σφάλμα (13924)
Εικονική μηχανή της υψηλής διαθεσιμότητας (VMname) δεν υποστηρίζεται από VMM, επειδή η εικονική μηχανή χρησιμοποιεί αποθήκευσης χωρίς σύμπλεγμα.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...