Jump to content

afotakel

Members
 • Posts

  2326
 • Joined

 • Days Won

  1

Everything posted by afotakel

 1. Ενδιαφέρουσα έρευνα των NSSLabs σχετικά με τον πόσο αποτελεσματικοί είναι οι διάφοροι browsers (συγκεκριμένα, Safari4, Chrome2, IE8, Firefox 3, Opera 10beta) στην αντιμετώπιση του phising. Ίσως ήδη έχετε έχετε διαβάσει την είδηση, αλλά ήθελα με την ευκαιρία να βάλω και τα σχετικά λινκ γιατί συχνά βλέπουμε έρευνες για διάφορα πράγματα, αλλά από λινκς τίποτα. Μια μικρή σύνοψη για όσους δεν έχουν την άνεση να διαβάσουν όλη την έρευνα (ή αλλιώς είναι ακόμα σε vacation mode): Μέσος χρόνος αποκλεισμού (σε ώρες) μιας διεύθυνσης phising από τον browser: Μέσος ρυθμός αποκλεισμού (catch block rate): Δεύτερη έρευνα σε σχέση με την προστασία που παρέχουν οι browsers από “socially engineered malware”: Μέσος χρόνος αποκλεισμού: Μέσος ρυθμός αποκλεισμού :
 2. Ξανατρέξε το πρόγραμμα εγκατάστασης και όταν ανιχνεύσει ότι ήδη υπάρχει θα σου προτείνει να το αφαιρέσει.
 3. υπάρχει και άρθρο στην KB που αναφέρει ότι ο SQL Server 2008 SP1 είναι ασύμβατος με λαγό
 4. το πρόβλημα περιγράφεται εδώ http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/886589 μαζί με τη λύση του
 5. μήπως συνδέεσαι με DNS Alias όνομα του σερβερ; Π.χ. αν ο σερβερ λέγεται ServerA και το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί για τον ServerA.domainA.abc αλλά συνδέεσαι ως https://Alias/exchange είναι λογικό να αντιμετωπίζεις πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, δοκίμασε να συνδεθείς ως https://ServerA.domainA.abc/exchange να δεις αν σου βγάζει κάτι
 6. ιδέα: Control Panel>Network & Internet>Internet Options>Advanced>, "security settings," δοκίμασε να ξετσεκάρεις τα: check for publisher's certificate revocations check for server certificate revocations enable intergrated Windows authentication
 7. Και μια είδηση που ίσως πέρασε απαρατήρητη: Ο ρόλος "Hyper-V" των Windows Server 2008 πήρε την πιστοποίηση EAL 4+ των Common Criteria από τον οργανισμό BSI. Το πλήρες κείμενο εδώ.
 8. Αντιγράφω από το SQL Server Magazine μερικά από τα δωρεάν εργαλεία που αναφέρει και που βρίσκω πολύ χρήσιμα: Data Scripter Add-in for Management Studio—This add-in lets you script data for SQL Server tables through SQL Server Management Studio (SSMS) (sqlblogcasts.com/blogs/seanprice/archive/2007/08/28/data-scripter-add-in-for-management-studio.aspx) Orphan Finder—You can use Orphan Finder to find records in your SQL Server 2005 databases in which there are values in a foreign key column that aren’t in the parent table (http://www.spi.hr/EnglishaboutLC/tabid/470/Default.aspx) SQL Management Studio Snapshot Add-In—This utility adds the Create Snapshot option to context menus in SSMS, enabling you to create a database snapshot (sqlblogcasts.com/blogs/seanprice/archive/2007/07/15/sql-management-studio-snapshot-add-in.aspx) SQLRecon—SQLRecon finds all of your SQL Server and Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) systems by performing active and passive scans on your network (www.specialopssecurity.com/labs/sqlrecon) SQL Server Health and History Tool (SQLH2) Performance Collector—This tool collects performance counter data from your SQL Server systems and stores it in a repository (www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=64983AF0-7902-427E-9B41-7C2E8FDCC140) SQL Server 2005 Best Practices Analyzer—This utility checks your databases for potential problems by using SQL Server 2005 best practices configurations (www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=DA0531E4-E94C-4991-82FA-F0E3FBD05E63) Microsoft SQL Server 2005 Data Mining Add-ins for Microsoft Office 2007—These add-ins let you use SQL Server 2005’s predictive analysis features in Microsoft Excel 2007 and Microsoft Visio 2007 (www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7c76e8df-8674-4c3b-a99b-55b17f3c4c51) SQLDBSearch 2.0—With SQLDBSearch 2.0, you can find objects that could be affected by a soon-to-be implemented database change (www.sqldbtools.com/Tools.aspx?ProductId=2) CompareData—This utility uses ODBC drivers to compare and synchronize data between two SQL Server databases (www.zidsoft.com) Idera’s SQL check—This tool runs as a secure screensaver and monitors your SQL Server systems, as well as offers a look at processes, error logs, and SQL Server Agent jobs (www.idera.com/Products/Free-Tools/SQL-check) Microsoft Source Code Analyzer for SQL Injection—You can use this tool to find SQL injection vulnerabilities in ASP code (support.microsoft.com/kb/954476)
 9. όταν το κάνεις με το χέρι (δεξί κλικ, σήμανση ως αναγνωσμένου) παίζει;
 10. για δοκίμασε να του το υπενθυμίσεις. Δηλ, ξετσέκαρέ το, και βγες από τα όλη τη σειρά των μενού πατώντας ΟΚ μέχρι να πας στο ινβοχ. Μετά ξαναπήγαινε και τσέκαρε το και δες αν αλλάζει κάτι.
 11. tools options other reading pane check "mark items as read......"
 12. πιθανότατα το έχεις ήδη κάνει αλλά καλού-κακού θα το πω: λέει το άρθρο: Important If the virtual directories are not re-created after 15 minutes, restart the computer. Το αναφέρω απλά επειδή την έχω κάνει αρκετές φορές τη συγκεκριμένη διαδικασία και όποτε είχα πρόβλημα είτε είχα ξεχάσει έαν βήμα είτε την παραπάνω σημείωση. Πέραν αυτών, μου δούλεψε πάντα.
 13. Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο ζητάει<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 1 Στέλεχος Τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης Λειτουργιών και Τεχνολογίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: • Συμμετοχή στην προδιαγραφή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση κεντρικών και περιφερειακών υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. • Συμμετοχή στην προδιαγραφή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, αναβάθμιση και γενικά διαχείριση περιεχομένου από το διαδίκτυο. • Συμμετοχή στην εγκατάσταση και λειτουργία διαδικτυακού τόπου και κόμβου πρόσβασης χρηστών και άλλων συστημάτων πρόσβασης. • Συμμετοχή στην επισκόπηση των διαδικασιών ασφαλείας των συστημάτων και στη διαχείριση συστημάτων λήψης αντιγράφων ασφαλείας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει: • Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία συμμετέχουν, η οποία αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της νέας ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου. • Να κατέχουν πτυχίο πληροφορικής ή δίπλωμα μηχανικού ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου της ημεδαπής. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η κατά νόμο αναγνώριση του. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. • Να κατέχουν συνολική προϋπηρεσία - εγγράφως αποδεικνυόμενη - πλέον των πέντε (5) ετών στη διαχείριση εξυπηρετητών και χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών πρωτοκόλλων σε συστήματα Windows. Τυχόν επαγγελματική εμπειρία στη χρήση ή και διαχείριση συστημάτων UNIX θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. • Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία διαχείρισης δικτυακών υπηρεσιών IP και της λειτουργίας των αντίστοιχων πρωτοκόλλων τους (DNS, SMTP, ΙΜΑΡ, NFS, CIFS κ.λπ.). • Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση Active Directory και βάσεων δεδομένων. • Να διαθέτουν θεωρητική και επαγγελματική εμπειρία στ κ τεχνολογίες ιστού (HTTP, HTML, Javascript, VRML κ.λπ.). • Να διαθέτουν ολοκληρωμένη γνώση υλοποίησης διαδικασιών ασφάλειας σε διαδικτυακό, δικτυακό και συστημικό επίπεδο και στους τρόπους αντιμετώπισης αντίστοιχων προβλημάτων. • Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική διαχείριση οπτικοακουστικού περιεχομένου. • Να διαθέτουν διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Τυχόν ερευνητική εμπειρία σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο του φορέα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. • Τυχόν επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό σε περιβάλλοντα Win32 ή POSIX θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. • Να διαθέτουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον γνώση μιας εκ των υπολοίπων ξένων γλωσσών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. • Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. (Σημείωση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπ παϊκής Ενωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους). ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα προσκαλούνται να καταθέσουν αίτηση. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα: • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών γλωσσομάθειας. • Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της επαγγελματικής ενασχόλησης, εμπειρίας και προϋπηρεσίας του υποψηφίου. • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου δ του N. 1599/1986 (σε αντικατάσταση του αντιγράφου ποινικού μητρώου), το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «...ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη» ή σε αντίθετη περίπτωση ότι «...έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις...». • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/1986, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «...ότι όλα τα συνοδεύοντα την αίτηση μου, βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά συνυποβαλλόμενα στοιχεία, είναι ακριβή». • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο στρατολογικής κατάστασης. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη «ΕΘΝΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ» (υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης), στη διεύθυνση Αλ. Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 71 Αθήνα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31/07/2009. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως, δεν θα εξεταστούν. προθεσμία - τροποσ αξιολόγησης των αιτήσεων Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει όλες τις εμπρόθεσμες αιτήσεις και θα καλέσει σε προσωπική συνέντευξη τους υποψηφίους που θα έχουν υποβάλει προσηκόντως όλα τα ανωτέρω τυπικά προαπαιτούμενα, εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, ύστερα από τον έλεγχο συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων και αξιολόγηση της εμπειρίας και των εν γένει ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων θα προβεί σε εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή και πρόσληψη. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 210-90.94.700, κατά τις ώρες 10.00-14.00 ή να στείλει e-mail στο avarchive@avarchive.qr
 14. Πρόσφατα το ανακάλυψα και το βρήκα πολύ απλό και καλό. Υποψιάζομαι πάντως (κρίνοντας από το λογότυπο) ότι είναι μέρος του Windows EBS 2008. Αυτό που κάνει είναι αυτό που λέει: Έναν έλεγχο για πιθανά λάθη του Active Directory (subnets, replication, sysvol, DNS, κ.α.), στους DC (κυρίως στις ρυθμίσεις δικτύου τους αλλά και στο ρολοΐ) και στους Exchange. Μου άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι συμβουλές που προτείνει έχουν άμεσα λινκ (όπως και οι Best Practices Analyzers) σε άρθρα της ΜΣ αλλά και ότι είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση. Το κατεβάζετε από εδώ και απλά το εγκαθιστάτε. Στη συνέχεια, το εκτελείτε, επιλέγετε εάν θέλετε να το ενημερώσετε μέσω ιντερνετ αυτόματα … του δίνετε την ΙΡ και mask του firewall (εάν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε στην επόμενη οθόνη και άλλα δίκτυα) και το βάζετε να κάνει έλεγχο. Τα μόνα που απαιτούνται είναι: Να έχετε συνδεθεί ως domain admin Οι σερβερ να έχουν ενεργό το WMI και να επιτρέπουν απομακρυσμένες σε αυτό συνδέσεις (port TCP 135, 445 και 1024-1034) Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος (παίρνει αρκετά λεπτά, ανάλογα με το δίκτυο) θα σας εμφανιστούν τα πιθανά λάθη που έχει το περιβάλλον σας καθώς και οι προτεινόμενες ενέργειες. Για να μη σας βγουν τα μάτια, πατήσετε στο κουμπί “open larger view”. Σημειωτέον, το πρόγραμμα δεν κάνει αλλαγές σε τίποτα – απλά προτείνει. Καλούς ελέγχους!
 15. Για όσους δεν έχουν περάσει ακόμα τα πατσάκια του Ιουλίου, ας έχουν υπ’όψιν τα εξής: MS09-028: Εάν είχατε εφαρμόσει τη λύση τύπου Fix-it (ή άλλου τύπου παράκαμψη) τότε ΜΗΝ την αφαιρέσετε (με το αντίστοιχο un-fix-it) και βάλτε από πάνω το πατσάκι. Διαφορετικά ίσως αντιμετωπίσετε πρόβλημα. MS09-029: Εάν είχατε εφαρμόσει τη λύση τύπου Fix-it (ή άλλου τύπου παράκαμψη) τότε ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφετε στην ενότητα “How to undo the workaround”. Μετά, βάλτε το πατσάκι. Διαφορετικά ενδέχεται να μην εγκαθίσταται. MS09-032: Ομοίως με την περίπτωση MS09-028, ΜΗΝ αφαιρέσετε την όποια παράκαμψη εφαρμόσατε αλλά βάλτε κανονικά το πατσάκι για να μην έχετε προβλήματα.
 16. http://www.ktimatologio.gr/site/common/openfile.php?id=385 δεξιά στην αρχική σελίδα
 17. Νέα τρύπα στον ΙΕ βρέθηκε χτες. Η ΜΣ δεν έχει βγάλει πατσάκι ακόμα αλλά έβγαλε προειδοποίηση. Το Fix-it workaround είναι πολύ καλή λύση αλλά για IT-Pros όχι βολική. (Υπ’όψιν, η τρύπα δεν αφορά σε Vista, 2008 και άνω.) Για διευκόλυνση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο των IE KillBits. Το σχετικό adm αρχείο είναι αυτό: ---ΕΝΑΡΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ --- CLASS MACHINE CATEGORY !!KillBits POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{011B3619-FE63-4814-8A84-15A194CE9CE3}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{0149EEDF-D08F-4142-8D73-D23903D21E90}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{0369B4E5-45B6-11D3-B650-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{0369B4E6-45B6-11D3-B650-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{055CB2D7-2969-45CD-914B-76890722F112}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{0955AC62-BF2E-4CBA-A2B9-A63F772D46CF}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{15D6504A-5494-499C-886C-973C9E53B9F1}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{1BE49F30-0E1B-11D3-9D8E-00C04F72D980}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{1C15D484-911D-11D2-B632-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{1DF7D126-4050-47F0-A7CF-4C4CA9241333}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{2C63E4EB-4CEA-41B8-919C-E947EA19A77C}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{334125C0-77E5-11D3-B653-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{37B0353C-A4C8-11D2-B634-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{37B03543-A4C8-11D2-B634-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{37B03544-A4C8-11D2-B634-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{F2175210-368C-11D0-AD81-00A0C90DC8D9}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{418008F3-CF67-4668-9628-10DC52BE1D08}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{4A5869CF-929D-4040-AE03-FCAFC5B9CD42}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{577FAA18-4518-445E-8F70-1473F8CF4BA4}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{59DC47A8-116C-11D3-9D8E-00C04F72D980}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{7F9CB14D-48E4-43B6-9346-1AEBC39C64D3}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{823535A0-0318-11D3-9D8E-00C04F72D980}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{8872FF1B-98FA-4D7A-8D93-C9F1055F85BB}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{8A674B4C-1F63-11D3-B64C-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{8A674B4D-1F63-11D3-B64C-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{9CD64701-BDF3-4D14-8E03-F12983D86664}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{9E77AAC4-35E5-42A1-BDC2-8F3FF399847C}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{A1A2B1C4-0E3A-11D3-9D8E-00C04F72D980}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{A2E3074E-6C3D-11D3-B653-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{A2E30750-6C3D-11D3-B653-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{A8DCF3D5-0780-4EF4-8A83-2CFFAACB8ACE}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{AD8E510D-217F-409B-8076-29C5E73B98E8}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{B0EDF163-910A-11D2-B632-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{B64016F3-C9A2-4066-96F0-BD9563314726}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{BB530C63-D9DF-4B49-9439-63453962E598}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{C531D9FD-9685-4028-8B68-6E1232079F1E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{C5702CCC-9B79-11D3-B654-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{C5702CCD-9B79-11D3-B654-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{C5702CCE-9B79-11D3-B654-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{C5702CCF-9B79-11D3-B654-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{C5702CD0-9B79-11D3-B654-00C04F79498E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{C6B14B32-76AA-4A86-A7AC-5C79AAF58DA7}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{CAAFDD83-CEFC-4E3D-BA03-175F17A24F91}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{D02AAC50-027E-11D3-9D8E-00C04F72D980}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{F9769A06-7ACA-4E39-9CFB-97BB35F0E77E}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY POLICY "972890 - Video ActiveX Control" KEYNAME "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{FA7C375B-66A7-4280-879D-FD459C84BB02}" EXPLAIN !!ThisWillSetKillBit VALUENAME "Compatibility Flags" VALUEON NUMERIC 1024 VALUEOFF NUMERIC 0 END POLICY END CATEGORY [strings] KillBits="KillBits" ThisWillSetKillBit="Enabling this policy will set the kill bit on the specified class." --- ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ--- Το αποθηκεύετε μέσω notepad ως KillBits.adm και πράττετε τα δέοντα όπως περιγράφονται στο http://support.microsoft.com/kb/240797 και The-Kill_2D00_Bit-FAQ_3A00_-Part-1-of-3.aspx περαστικά Update: Το Fix-it αρχείο είναι Msi και υπάρχει πιθανότητα να μπορεί να γίνει deploy μέσω Group Policy. ΔΕΝ το έχω τεστάρει ωστόσο για να ξέρω εάν κάνει τη δουλειά. Όποιος μπορεί ας το επιβεβαιώσει.
 18. afotakel

  τεστ

  - Πως ξέρεις ότι το έχεις παρακάνει με το hyper-V; - Όταν πας να κανεις logon στο πισί σου και πατάς Ctrl-Alt-End....
 19. Το 1ο είναι κάπως πιο ειδική περίτωση, αλλά τα υπόλοιπα είναι αυτό ακριβώς στο οποίο αναφερόμουν. Αρχικά το είχα σκεφτεί για προσωπική χρήση (στο σπίτι) αλλά βλέπω ότι όλες οι εταιρείες το προωθούν και για επαγγελματική χρήση. Μια μια δεύτερη σκέψη, ίσως να έχει και περισσότερο νόημα εκεί. Αν κάποιος έχει πρακτική εμπειρία σε κάτι τέτοιο ας κάνει τον κόπο να γράψει. ευχαριστώ
 20. Έστω ότι έχουμε ένα πισί στο σπίτι και έχουμε 3 άτομα που θέλουν να κάνουν διάφορες ελαφριές δουλειές σε αυτό, ταυτόχρονα. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα (ή σε συνδυασμό με hardware) που επιτρέπει κάτι τέτοιο σε ΧΡ και άνω; Το είχα συναντήσει παλιά, όπου υπήρχε ένα πρόγραμμα/hardware για windows 9x που έβγαζε επιπλέον θύρες για ποντίκι/πληκτρολόγιο/οθόνη και μπορούσαν >1 άτομα να το χρησιμοποιούν ταυτόχρονα.
 21. Να προσθέσω καταληκτικά ότι κατόπιν επικοινωνίας με το Θανάση το συμπέρασμα είναι ότι: Πραγματικά, τα FSRM quotas δεν εφαρμόζονται ανά χρήστη αλλά ανά φάκελο. Ωστόσο δημιουργώντας μια δομή τύπου home folders μπορώ να περιορίσω το χώρο σε στυλ "ανά χρήστη", χωρίς να καταφύγω σε NTFS quotas. Το λάθος μου ήταν ότι εστίασα μόνο στο παραπάνω σενάριο (το πιο συνηθισμένο σε ό,τι έχω συναντήσει ως τώρα) σε βαθμό να ξεχάσω ότι είναι απλά ένα σενάριο από τα πολλά. Εξού και το ότι είναι "ασύμβατα με NTFS quotas" διότι αν τα βάλεις μαζί (ntfs + fsrm quotas) μάλλον θα τραβάς τα μαλλιά σου. Ελπίζω τα παραπάνω να ξεκαθαρίζουν το θέμα
 22. .. ή αλλιώς “που πήγε ο χώρος του δίσκου; οεο;” Ένα συχνό ζήτημα σε κάθε είδους περιβάλλοντα είναι η διαχείριση του χώρου και του είδους των αρχείων που αποθηκεύονται στους σερβερ. Τα ερωτήματα που δημιουργούνται συνήθως είναι της μορφής: Πόσο χώρο ατομικό/κοινόχρηστο πρέπει να δικαιούνται οι χρήστες στο σερβερ; Τί πρέπει να συμβαίνει όταν ο χρήστης πλησιάζει ή υπερβαίνει το χώρο αυτό; Τί είδους αρχεία επιτρέπονται στους σερβερ; Τί πρέπει να συμβαίνει όταν ο χρήστης αποθηκεύει έναν τύπο αρχείου από αυτά που δεν επιτρέπονται; Τί είδους αρχεία μου πιάνουν τον περισσότερο χώρο στο δίσκο; Ποιός χρήστης χρησιμοποιεί τον περισσότερο χώρο στο δίσκο; Λύση στα παραπάνω ερωτήματα μπορεί να δοθεί μέσω του File Server Resource Manager. Το χαρακτηριστικό αυτό υπάρχει μόνο σε Server 2003R2 και άνω. ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ; Add/remove programs, Add/remove windows components, Management & monitoring tools. Ιδού: Επίσης περιλαμβάνεται στα Remote Server Admin Tools για Vista, Windows 7 για να μπορούμε να κάνουμε τη διαχείριση από τον client. Μετά την εγκατάσταση, ξεκινάμε το σχετικό snap-in και βλέπουμε ότι έχουμε 3 επιλογές: Quota Management File Screening Management Storage Reports Management Πριν παίξουμε με αυτά, σχεδόν επιβάλλεται να το ρυθμίσουμε πρώτα τις επιλογές του mail server. Δηλαδή, να δείξουμε στο FRSM τον mail server μας ώστε να μπορεί να μας στέλνει email. Πάμε εδώ και πράττουμε τα δέοντα στην καρτέλα “Email notifications” Συμβουλές: Φτιάξτε και δώστε ένα ομαδικό email στο οποίο θα σας στέλνει email ο σερβερ και εσείς απλά θα είστε μέλος. Έτσι θα μπορούν να ενημερώνονται >1 άτομα για τα συμβάντα. Επίσης όταν θα είστε διακοπές απλά θα βάζετε στην ομάδα αυτή το εμαιλ του αντικαταστάτη σας. Φροντίστε επίσης το όνομά να είναι αντιπροσωπευτικό. π.χ. στο παραπάνω παράδειγμα είναι προφανές ότι στο γκρουπ αυτό ανήκουν όσοι είναι αδμινς στον ΣερβερΧ. Ομοίως, δώστε ένα επεξηγηματικό όνομα στο “default from” πεδίο. Είναι αυτό που θα εμφανίζεται ως αποστολέας στο inbox σας. Στο παραπάνω παράδειγμα είναι εύκολο να καταλάβει κανείς όταν λάβει το εμαιλ ότι ο αποστολέας είναι το κομμάτι FSRM του ΣερβερΧ. Πάμε παρακάτω τώρα… Quota Management: Από εδώ μπορούμε να ορίσουμε Quotas. Δηλαδή πόσο χώρο θέλουμε να διαθέτουμε σε κάθε χρήστη για συγκεκριμένο φάκελο. Για παράδειγμα μπορώ να ορίσω ότι στο φάκελο \\serverX\videos ο κάθε χρήστης θα μπορεί να κατέχει μέχρι 1 GB χώρο. Επίσης, μπορώ να ορίσω ότι όταν ο χρήστης φτάσει στο 80% του διαθέσιμου χώρου (soft quota) θα πάρει ένα προειδοποιητικό εμαιλ που εγώ θα ορίσω και ότι όταν εξαντλήσει το χώρο αυτό (hard quota) θα πάρει ένα ακόμα εμαιλ αλλά θα του απαγορευτεί να αποθηκεύσει άλλα αρχεία. Τα παραπάνω (αν και αρκετά πιο περιορισμένα) γίνονται και με τα κλασσικά NTFS quotas που έχουμε από τα Windows 2000. Ωστόσο πέραν των περιορισμών που έχουν (δεν μπορώ να στείλω εμαιλ, η διαχείριση είναι χειροκίνητη κλπ) είναι ΑΣΥΜΒΑΤΑ με τα quota του FSRM. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να ενεργοποιήσουμε NTFS και FSRM Quotas ταυτόχρονα πάνω στον ίδιο δίσκο. Για να δημιουργήσουμε νέα καταχώρηση απλά κάνουμε δεξί κλικ-> create quota. Ορίζουμε το φάκελο πάνω στον οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε περιορισμούς και μετά επιλέγουμε “define custom quota properties” –> Custom properties. Στις επιλογές που εμφανίζονται ορίζουμε τα όρια που είπαμε παραπάνω. Στο παράδειγμα της εικόνας έχω κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Παρατηρείτε, ότι για το κάθε όριο μπορώ να ορίσω ανεξάρτητες επιλογές. Π.χ μπορώ στο 80% να στείλω εμαιλ μόνο στο χρήστη ενώ στο 100% να στείλω και στους διαχειριστές αλλά επίσης να το καταγράψω στο event log ή ακόμα και να εκτελέσω ένα δικό μου σκριπτ (που θα σβήνει τα αρχεία του χρήστη στο συγκεκριμένο φάκελο, χαχα! ) Εάν τις παραπάνω επιλογές τις βρίσκετε βολικές και θέλετε να τις εφαρμόζετε σε παραπάνω από ένα φακέλους, μπορείτε να φτιάξετε ένα πρότυπο (template). Στο εξής, όποτε φτιάχνετε νέο quota απλά θα συνδέετε το πρότυπο με αυτό και τελειώσατε! File Screening Management: Το κομμάτι αυτό είναι ανεξάρτητο από τα quota και δουλειά του είναι να μας επιτρέψει να διαχειριστούμε το χώρο όχι ποσοτικά (quota) αλλά το ποιοτικά (είδος αρχείων). Έτσι, μπορούμε να ορίσουμε ότι όποτε ο χρήστης θα αποθηκεύει αρχεία ήχου θα παίρνει ένα ενημερωτικό εμαιλ ότι τα αρχεία αυτά δεν παίρνονται backup και μπορεί να χαθούνε ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα, για αρχεία βίντεο μπορούμε να απαγορέψουμε τη δημιουργία τους και πάλι ο χρήστης να ενημερώνεται αυτόματα. Κατ’αρχήν πρέπει να ομαδοποιήσουμε τα είδη των αρχείων και αυτό γίνεται εύκολα από το “file groups”. Υπάρχουν ήδη κάποιες έτοιμες κατηγορίες αλλά πιθανότατα δεν θα σας καλύπτουν ή θα θέλουν κάποια τροποποίηση. Μετά, πάμε στο “file screens” και επιλέγουμε “create file screen”. Μετά ορίζουμε το φάκελο στον οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε την ανωτέρω πολιτική αρχείων μας. Η λογική είναι ίδια με τα quota. Δηλαδή και πάλι έχουμε έτοιμα πρότυπα ή μπορούμε να φτιάξουμε δικά μας. Αντίστοιχα, ίδιο σκεπτικό έχουμε και όταν επιλέξουμε “custom properties” όπου μπορούμε να ορίσουμε τις ενέργειες που θα εκτελούνται αυτόματα. Βασική απόφαση αποτελεί η επιλογή “active Vs passive screening” όπου ορίζουμε εάν θα μπλοκάρω τη δημιουργία αρχείων Χ τύπου (active screening) ή αν απλά θέλω να την παρακολουθώ/καταγράφω. Προτείνεται πρώτα να φτιάξετε μια πολιτική όπου θα καταγράψει το τι υπάρχει (και ενδεχομένως να αποστέλλει ένα σχετικό εμαιλ στο χρήστη) και αργότερα να προχωρήσετε σε μπλοκάρισμα ή και διαγραφές. Υπ’όψιν, ότι το file screening δεν διαγράφει (αυτόματα ή χειροκίνητα) ήδη υπάρχοντα αρχεία. Σημειώστε, ότι στο file screening το κριτήριο που ορίζει το είδος των αρχείων είναι απλά και μόνο η επέκταση τους πράγμα που σημαίνει ότι ένας προχωρημένος χρήστης μπορεί εύκολα να ξεγελάσει το μηχανισμό. Ωστόσο, με εκτεταμένη χρήση group policy και με χρήση και άλλων μεθόδων (proxies κλπ) μπορούμε να περιορίσουμε ή και να εξαλείψουμε το θέμα αυτό. Storage Reports Management Όπως μπορείτε να καταλάβετε από το όνομα, το κομμάτι αυτό του FSRM ασχολείται απλά με τις αναφορές. Ουσιαστικά είναι εδώ που συνήθως ξεκινάει και ολοκληρώνεται ο κύκλος διαχείρισης του file server. Δηλαδή, πρώτα δημιουργούμε μια αναφορά για να δούμε την τρέχουσα κατάσταση (μέγεθος και είδος των αρχείων που υπάρχουν), κατόπιν προχωράμε σε διορθωτικές ενέργειες (διαγραφή, μπλοκάρισμα, quota κλπ) και τέλος επανερχόμαστε για να δούμε το αποτέλεσμα – και πάλι από την αρχή. Τα είδη των αναφορών που μπορώ να επιλέξω (με δεξί κλικ –> Generate report now) είναι Αρχεία που υπάρχουν πολλές φορές στον ίδιο φάκελο (duplicate files) Προβολή συμβάντων file screening (file screening audit) Εμφάνιση των αρχείων ομαδοποιημένων κατά τύπο ή ιδιοκτήτη Αρχεία μεγαλύτερα από ένα συγκεκριμένο μέγεθος Τα πιο συχνά/σπάνια χρησιμοποιούμενα αρχεία Χρήστες που χρησιμοποιούν πάνω από π.χ. 70% του ορίου του χώρου τους Τις παραπάνω αναφορές φυσικά μπορώ να τις ρυθμίσω να δημιουργούνται αυτόματα (και να αποστέλλονται με εμαιλ!), αρκεί να επιλέγω δεξί κλικ –> Schedule a new report task. Έτσι η διαχείριση μπορεί να γίνει περισσότερο προνοητική παρά πυροσβεστική. Ολοκληρώνοντας να προσθέσω δυο ενοχλητικά χαρακτηριστικά του FRSM: Τόσο ο 2003 κ ο 2008 δυστυχώς δεν έχουν δυνατότητα NTFS Single Instancing (για την ακρίβεια την έχουν απενεργοποιημένη) παρά μόνο στις Storage εκδόσεις τους. Δεν υπάρχει τρόπος να εξάγει κάποιος τις ρυθμίσεις και να τις επανεισάγει σε κάποιον άλλο σερβερ. Όχι μεγάλο πρόβλημα αλλά Για όσους χρησιμοποιούν το FSRM με συνδυασμό με DFS είναι αρκετά ενοχλητικό. Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση ολοκληρωμένη παρουσίαση του FSRM παρά μόνο μια γνωριμία και έναυσμα για να του ρίξετε μια ματιά ελπίζοντας να το βρείτε χρήσιμο. Περισσότερα για το FRSM μπορείτε να βρείτε στο technet ή στο σεμινάριο 6421.
 23. Η μεγάλη αλλαγή με το FSRM είναι ακριβώς αυτό που είπες: Η δυνατότητα να είναι ΚΑΙ ανά φάκελο. Ωστόσο παραμένει η δυνατότητα να είναι και ανά χρήστη. Τα NTFS και τα FSRM quota θεωρητικά συνυπάρχουν (τόσο σε 2003 όσο και σε 2008) αλλά πρακτικά μπορούν να μας εμφανίσουν προβλήματα εάν είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό και επειδή τα FSRM είναι υπερσύνολο δεν υπάρχει πλεόν λόγος να χρησιμοποιεί κανείς τα NTFS.
 24. Η Κτηματολόγιο Α.Ε. προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις: Υπαλληλος/Στέλεχος Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Προσόντα (συνοπτικά): Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής, Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή άλλης κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. όπου απαιτούνται πρόσθετες πανεπιστημιακού επιπέδου με εξειδίκευση στην πληροφορική. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Lower Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε θέση σχετιζόμενη με την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής Μια τουλάχιστον ενεργή πιστοποίηση: CISA, CISSP, CISM, ISO 27001 LA Ειδικός Συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS Expert) Προσόντα (συνοπτικά): Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής, Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή άλλης κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. όπου απαιτούνται πρόσθετες πανεπιστημιακού επιπέδου με εξειδίκευση στην πληροφορική. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Lower Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στην πληροφορική Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία προγραμματισμού Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων Προσόντα (συνοπτικά): Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής, Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή άλλης κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. όπου απαιτούνται πρόσθετες πανεπιστημιακού επιπέδου με εξειδίκευση στην πληροφορική. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Lower Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών σε ORACLE Άριστη γνώση και εμπειρία σε SOL PL/SOL Για την ηλεκτρονική αναζήτηση της πρόσκλησης, της αίτησης και των εντύπων με τα προσόντα επισκεφτείτε το www.ktimatologio.gr Υποβολή αιτήσεων από 22/06/09 έως 10/07/09
 25. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143729.aspx Από τα πιο σημαντικά (κατά τη γνώμη μου) είναι ότι θα κοπεί το ANSI_NULLS OFF. Δηλαδή θα υποστηρίζεται μόνο η κατά ANSI σύγκριση μεταξύ 2 κενών τιμών.
×
×
 • Create New...