Jump to content
  • entries
    44
  • comments
    107
  • views
    4569

Εργαλεία Διαχείρισης του SCCM 2007 R2 – Post #2 - Mέρος 1ο


GSimos

1192 views

 Share

image Στο πρώτο post είδαμε τις δυνατότητες του SCCM σε υψηλό επίπεδο, σ’ αυτό το post θα δούμε τα εργαλεία διαχείρισης που προσφέρει ο SCCM έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά:

Την εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων σε Servers και Clients.

Την ενημέρωση των προαναφερθέντων λειτουργικών συστημάτων με κρίσιμες και τακτικές ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ακόμα και από τρίτες εταιρίες ή κατασκευασμένες In-house για τις ανάγκες του περιβάλλοντος μας

Την επιτήρηση και τον έλεγχο της υποδομής μας σχετικά με το hardware που κατέχουμε και το software που έχει εγκατασταθεί στην εταιρία με σκοπό τον έλεγχο του hardware (αποφυγή του Midnight Shopping*) και τον έλεγχο των αδειών χρήσης και τον έγκαιρο εντοπισμό και αφαίρεση των μη εγκεκριμένων προγραμμάτων που εντοπίστηκαν.

Εγκατάσταση λογισμικού (software deployment) κατά μήκος της εταιρίας με ελεγχόμενο τρόπο και εκτενή πληροφόρηση μέσω αναφορών.

Βελτιστοποίηση των καθημερινών εργασιών όσον αφορά τα παραπάνω με εύκολο τρόπο έτσι ώστε η διαχείριση τους να γίνεται με όσο το δυνατόν λιγότερο κόπο και επέμβαση.

Έλεγχος της ασφάλειας των συστημάτων μιας εταιρίας Servers, Clients ακόμη και δικτυακών συσκευών μέσω σχετικών configuration packs σύμφωνα με τα baselines που έχει θέσει.

Απομακρυσμένη υποστήριξη των χρηστών.

Ας δούμε τα εργαλεία που προσφέρει ο SCCM για τις διάφορες περιοχές κλειδιά του IT.

Έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων (Asset Intelligence)

Δεν είναι λίγες οι στιγμές που ένας IT Manager χρειάστηκε να γνωρίζει τι υπάρχει εγκατεστημένο στην υποδομή της εταιρίας του, επίσης με τους ελέγχους που γίνονται για τη χρήση παράνομου λογισμικού, χρειάζεται ένα σύστημα που να προσφέρει πλήρη και αναγνώσιμη την πληροφορία αυτή καθώς και το hardware που υπάρχει εγκατεστημένο και αν συμφωνεί με τα πρότυπα της εταιρίας –αρκετές φορές έχουν βρεθεί υπολογιστές που δεν είναι εταιρικοί και δε συμβαδίζουν με τους υπόλοιπους-.

O SCCM προσφέρει τις πληροφορίες αυτές με τη χρήση της online βάσης της Microsoft στην οποία υπάρχουν περισσότερες απο 400.000 εφαρμογές. Επίσης ο SCCM βρίσκει νέα συστήματα καθώς και αυτά που αλλάζουν και τα καταχωρεί στη βάση του ενημερώνοντας συγχρόνως του Administrators. Οι δυνατότητες reporting είναι πάρα πολλές, υπάρχουν έτοιμες συλλογές (collections), queries του χρήστη, αναφορές από τη σχετική μηχανή αναφορών οι οποίες θα απαντήσουν στα ερωτήματα του τύπου (αναφερόμενοι στο λογισμικό “χ”):

Πόσα αντίγραφα του έχουν εγκατασταθεί στην υποδομή και πόσοι χρήστες χρησιμοποιούν πραγματικά την εφαρμογή.

Πόσες άδειες του χρειάζεται να αγοραστούν όταν ανανεωθεί η σύμβαση με τον κατασκευαστή.

Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν το χρησιμοποιούν τότε ίσως χρειάζεται να αποσυρθεί από τα συστήματα της εταιρίας.

Ποιες ώρες της ημέρας χρησιμοποιείται συχνότερα.

Ο έλεγχος των CALs για Windows Servers & Exchange Server απλοποιείται και η αναφορά χρήσης είναι ευκολότερη από ποτέ καθώς υποστηρίζονται πλήρως από την εφαρμογή.

Εγκατάσταση Λειτουργικών Συστημάτων Servers & Clients (Operating System Deployment)

Η Microsoft έγραψε από την αρχή τον παλιό RIS και τον ονόμασε WDS (Windows Deployment Services), ο SCCM χρησιμοποιεί το WDS αλλά πηγαίνει πολύ παραπέρα δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους Admins και διευκολύνοντας τη διαδικασία με εύκολους και κατανοητούς οδηγούς που δεν πάσχουν σε πληρότητα και ευελιξία.

Η εγκατάσταση των Λ/Σ δεν σταματάει στο κομμάτι αυτό μόνο, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν πολλές εφαρμογές και χαρακτηριστικά του Λ/Σ καθώς και να εγκατασταθούν οι Drivers οι ενημερώσεις του καθώς και όποιες εφαρμογές θέλουμε, έτσι ώστε να παραδίδονται στους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους και βάσει των προδιαγραφών του οργανισμού.

Το καλύτερο απ’ όλα είναι ότι η διαδικασία αυτοματοποιείται πλήρως με το “Task Sequencing” καθιστώντας την περίπλοκη διαδικασία της εγκατάστασης ενός Λ/Σ με επιμέρους εφαρμογές μια επαναλήψιμη και εύκολη διαδικασία με κοινά εργαλεία εγκατάστασης για τους Servers και τους Clients.

Οι τύποι των εγκαταστάσεων που υποστηρίζονται είναι:

Bare Metal Installation, δηλαδή εγκατάσταση σε hardware που δεν έχει κανένα Λ/Σ εγκατεστημένο

Upgrade, η αναβάθμιση του Λ/Σ σε νεότερο χωρίς την απώλεια δεδομένων, αυτό ισχύει για Servers και Clients, στους clients ειδικότερα διατηρούνται όλες οι ρυθμίσεις και τα αρχεία έτσι ώστε η εμπειρία τους να μην επηρεάζεται.

O/S Installation, εκ νέου εγκατάσταση του Λ/Σ διαγράφοντας το παλιό (καθαρή εγκατάσταση ή με διατήρηση των ρυθμίσεων/αρχείων του χρήστη).

O/S Refreshing, η επανεγκατάσταση του Λ/Σ με την ίδια έκδοση διαγράφοντας το παλιό (καθαρή εγκατάσταση ή με διατήρηση των ρυθμίσεων/αρχείων του χρήστη).

Ο SCCM χρησιμοποιεί μόνο WIM αρχεία για τις εγκαταστάσεις των λειτουργικών, τα οποία είναι πολύ πιο εύχρηστα από τις προηγούμενες μορφές όπως αυτής του RIS, πλέον χρησιμοποιούμε ένα Image για εγκατάσταση Λ/Σ της ίδιας οικογένειας (έτσι είναι τα Vista και οι 2008 servers). Θα εμβαθύνουμε περισσότερο σε επόμενα posts.

Μεγάλη βάση έχει δοθεί στη διευκόλυνση των Admins και των διαδικασιών εγκατάστασης, αναβάθμισης κτλ όπως αναφέρεται παραπάνω, να σημειωθεί ότι ο SCCM είναι Enterprise προσανατολισμού, παρόλα αυτά υπάρχει και έκδοση για Μικρές/Μεσαίες επιχειρήσεις με ενσωματωμένο και το SC Operations Manager η System Center Essentials σουίτα έχει διαφορές με τα δυο προϊόντα (κάποιες λιγότερες λειτουργίες) αλλά κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και έτσι.

Συνεχίζουμε στο επόμενο post με τρία ακόμη εργαλεία.

*Midnight Shopping=Η κλοπή hardware ή και software (cd, box κτλ) εκτός ωρών εργασίας είτε από εργαζόμενους είτε από τρίτους που έχουν σχέση με την εταιρία (πχ συνεργείο καθαρισμού), είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά σε εταιρικά περιβάλλοντα καθώς εκεί είναι συχνό το φαινόμενο (δείτε και το άρθρο του Α. Φωτακέλη εδώ).

Reblog this post [with Zemanta]
 Share

10 Comments


Recommended Comments

Δύσκολο προϊόν, όπως λές και εσύ απευθύνεται σε enterprise και συγχαρητήρια για την προσπάθεια να μας το παρουσιάσεις.

Link to comment

Επειδή τα posts για τον SCCM θα είναι αρκετά, θα συγκεντρώνω εδώ τα posts με τα links τους στη σειρά

Link to comment

Το system center essentials θα ήταν επίσης πολύ καλή ιδέα να το παρουσιάσεις Γιώργο, ειδικά γιατί απευθύνεται σε πιο εύρυ κοινό, αλλά και επειδή το documentation του είναι λιγο ...σκοτεινό και δεν καταλαβαίνει κανείς εύκολα τι ακριβώς κάνει. Φυσικά ολοκλήρωσε πρώτα αυτό το καταπληκτικό έργο που ξεκίνησες, κι αν έχεις καιρό μετά πιάνεις και το essentials (μην είμαστε κι αχάριστοι)

Link to comment

Επίσης να προσθέσω πως αυτά που αναφέρεις δεν είναι εγραλεία διαχείρισης αλλά μέρη που απαρτίζουν τον SCCM σωστά?

Link to comment

Νάσο, το system center essentials είναι ελαφρώς υποσύνολο του SCOM & SCCM και όντος θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο ειδικά όσους δουλεύουν σε SMB (Small Medium Business), χρονικά δεν μπορώ να την τοποθετήσω ακόμη καθώς θα προηγηθεί ο SCCM (για αρκετές παρουσιάσεις οι οποίες θα είναι Feature Based).

Θεώρησα σωστό να αναφέρω στο τέλος το System Center Essentials για να μην αισθάνονται αδικημένοι όσοι ανήκουν στις SMB, μιας που είναι η πλειονότητα των εταιριών στην Ελλάδα.

 

Για τη δέυτερη ερώτηση/απορία, έτσι είναι αλλά η Microsoft τα αναφέρει και χαρακτηρίζει ως "System Management Tools" και αποφάσισα να το διατηρήσω έτσι για λόγους συνέπειας.

Link to comment

καταπληκτικό 2ο post έξοχη συνέχεια του προηγούμενου. Περιμένω την πολύ καλή όπως φαίνεται συνέχεια.Νάσο ο SCE είναι ένα μεγάαλο κεφάλαιο  που πιστεύω οτι θα πιάσει αρκετά στα ελληνικά δεδομένα.

Link to comment

Συνεχίζοντας από το προηγούμενο post θα δούμε τα υπόλοιπα εργαλεία διαχείρισης που περιλαμβάνονται στο

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...