Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Last week
 3. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Με μεγάλη χαρά, σας προσκαλούμε στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2020, που θα γίνει την Πέμπτη, στις 23 Ιανουαρίου, στις 7:00 το απόγευμα, στα γραφεία της Microsoft Ελλάς, Κηφισίας 221 στο Μαρούσι. Όπως και πέρυσι, στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, οι μεγαλύτερες κοινότητες επαγγελματιών πληροφορικής στην Ελλάδα, όπως το autoexec.gr, το azureheads.gr, το sqlschool.gr και το dotnetzone.gr ! Η εκδήλωση θα ξεκινήσει κάνοντας ανασκόπηση του 2019 και θέτοντας τους στόχoυς την νέας χρονιάς, ενώ στην συνέχεια, ο Κυπριανός Βασσιλόπουλος, θα μας περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ένα μέλος του Red Team. Καθώς και τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, για να πετύχει τον σκοπό του. Δηλαδή, να πάρει τμήμα ή το σύνολο των πολύτιμων δεδομένων μας. Ελάτε να βρεθούμε, να τα πούμε και φυσικά να διεκδικήσουμε πολλά δώρα αλλά και το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας ! Για λόγους ασφαλείας του χώρου και την καλύτερη οργάνωση της βραδιάς, σας παρακαλούμε να φέρετε μαζί σας την ταυτότητα σας και να κάνετε εγγραφή εδώ. Καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2020 ! Πρόγραμμα Ανασκόπηση του 2019 - στόχοι του 2020. Lessons Red! - Confessions of a red teamer! Κοπή πίτας – Δώρα. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο πια δείπνο στον Ηλία...
 4. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αλλά μετά από 4+ χρόνια τελικά είχαμε ήδη βρεί άλλο τρόπο να κάνουμε την δουλειά μας και καταργήσαμε τα USB Dongle. Δυστυχώς σε Hyper-V direct attach USB Devices δε γίνεται. Επειδή είναι USB Dongle δεν μας έκανε κανέναν file share.
 5. https://recruitment.eso.org/jobs/2019_0070 IT Specialist - Infrastructure Santiago Apply Now Deadline 15/02/2020
 6. Earlier
 7. The VoIP calling network provides seamless integration with the companies for a more efficient management system. VoIP phone system offering a range of different plans and packages that are tailored to meet the needs of companies based on their communication structure and their networking protocol. VoIP solutions also vary based on the scale of the project.
 8. σχετικά πρόσφατα βρέθηκε το λογισμικό Share USB dongles που μπορεί να αντιγράψει και να ανοίξει την απομακρυσμένη πρόσβαση στο κλειδί. Μπορεί επίσης να είναι μια επιλογή για σας; Λοιπόν, ή για μεγάλο χρονικό διάστημα γνωστό λογισμικό Flexihub με το οποίο μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση σε ένα κλειδί άδειας χρήσης ή να το ανοίξετε στο Virtual Machine.
 9. Πιθανότατα, μην επαναφέρετε, αλλά αξίζει να δοκιμάσετε με το OnTrack EasyRecovery. Θα είναι φθηνότερο από το να το δώσει σε άλλους για αποκατάσταση. γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πετύχουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την SSD.
 10. Αυτή η ερώτηση είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Παρακαλώ απαντήστε.
 11. Η Δεύτερη σίγουρα!!! Εγώ έχω εγκαταστήσει και πάλι δικό μου Exchange , λόγο κόστους... ΑΛΛΑ θα ήθελα πάρα πολύ να είχα πάρει το ΟΚ για Office 365. Μηδεν διαχείριση. Πάντα On Line. Κανένα βάρος για Spam για Antivirus για reverse dns , για autodiscover, για black lists για για για... ΑΠΛΑ παίζει όπως πρέπει να παίζει και πάντα με τα τελευταία Updates.
 12. Compliance Report using Azure Policy Azure Policy is a powerful tool for Azure Governance. With Azure Policy we can define rules for all Azure Subscriptions the we manage. We can use this rules for simple limitation actions, like permitting only specific VM Series and Sizes that can be created and also more complex rule sets that helps you standardize the whole Azure deployment. At my previous posts, we learned How to limit the Azure VM Sizes and How to enforce tags for resources creation At the current post we will learn how to use Azure Policy to have a compliance report for our deployment. We will learn this by using an example. Then we will create two Virtual Networks and we will add a Network Security Group only to the first one. Finally we will use the Policy to audit whether the Subnets have assigned the NSG or Not. First we need two Virtual Networks. You can create the Virtual Networks using the Azure Portal or using ARM template, like mine from my Github account: https://github.com/proximagr/ARMTemplates/blob/master/2vnets.json After applying the template you will have two VNETs like that: Then we will a Network Security Group (NSG) only to the MyVNET01 Virtual Network. Again using Azure Portal, PowerShell or my ARM Template for NSG Assign the NSG to the MyVNET01 VIrtual Network Add the Policy Go to Azure Policy -> Definitions and click the “+ Policy definition” to create a new policy definition. At the New Policy definition page, select the subscription (location) that the policy will be saved, then add a name. in this case we will use the sample policy template from Microsoft docs so I will add the same name. Copy the policy Json text from https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/samples/nsg-on-subnet and paste it at the POLICY RULE below and Save. At the “effect” part of the Json, change the “deny” to “audit”. If you search for “NSG” you will see our new policy definition, ready to be assigned. Click on the definition’s name to open it and press Assign. I will just target the “ComplianceReport” Resource Group At the parameters, I added the Resource ID of the NSG, “MyNSG01” Evaluate the results To check the compliance, go to Policy – Compliance page and search for nsg. You have to wait for about 15 minutes for the compliance policy to evaluate the resources. If you search “nsg” you will see that the “Audit NSG on Subnet” policy is 50% compliant. Click on the policy’s name to view more details. The assignment details page will open where we can see what resources are not compliant. Click on the three dots (…) next to the non-compliant subnet and select “view compliance details” to check why this resource is not compliant. The compliance details reports that the value is null and what the required (target) value must be. If you want to trigger an on-demand compliance check, you need to make a POST request. You can follow my post Validate Azure Resource Move with Postman to create the access Token and then use it to make a POST request to the Resource Group sung this POST: https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{YourRG}/providers/Microsoft.PolicyInsights/policyStates/latest/triggerEvaluation?api-version=2018-07-01-preview Source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/concepts/effects https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/samples/nsg-on-subnet https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/how-to/get-compliance-data#evaluation-triggers The post Compliance Report using Azure Policy appeared first on Apostolidis IT Corner.
 13. Excited to be speaking at Microsoft Ignite The Tour in Milan on Jan 27-28. Join me to learn how to use Azure Platform As A Service (PaaS) to design your apps with Elasticity, Resiliency & High Availability and how to Accelerate your web applications with the Azure Front Door Service. IT industry-leading conference is going to Milan. Don’t miss the very latest in cloud technologies and developer tools with guest speakers, industry experts, and more. I will deliver two sessions: A 45 minutes Breakthrough session, where I will talk about how to use Azure Platform as a Service (PaaS): Design your apps with Elasticity, Resiliency and High Availability very easy, fast and secure. Session code: BRK30169 Session link: https://milan.myignitetour.techcommunity.microsoft.com/sessions/91113?source=sessions And a 15 minute Theater session, where I will talk about how to accelerate your web applications with Azure Front Door Service. Use the Azure WAN, 130+ edge sites with WAF & Layer 7 Load Balance at a global scale. Session code: THR30089 Session link: https://milan.myignitetour.techcommunity.microsoft.com/sessions/91114?source=sessions YFeel free to find me at the Microsoft Showcase, where I will answer all your questions, discuss about Cloud Technologies and the future of our industry! Grab your ticket at https://www.microsoft.com/it-it/ignite-the-tour/milan See you at Milan! The post Excited to be speaking at Microsoft Ignite The Tour in Milan! appeared first on Apostolidis IT Corner.
 14. https://nato.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=191080 Technician (Information Systems) at 3rd NATO Signal Battalion-191080 Primary Location Poland-Bydgoszcz NATO Body Joint Force Training Centre Schedule Full-time Salary (Pay Basis) : 7,294.44Polish Zloty (PLN) Monthly Grade B.4 Description : Due to the significant volume of recruitment being undertaken by Joint Force Training Centre (JFTC) the processing time for applications will take longer than normal. Once you have submitted your application please ensure that you have received a TALEO/NTAP acknowledgement email, which is your proof that your application has been submitted. After this you will be contacted in due course by our recruitment team with further information on the status of your application, but please note that this may not be for several weeks after the vacancy notice closes. If you are an experienced Information Systems Technician, looking to join a dynamic team working in a multi-national environment, 3rd NATO Signal Battalion would be interested in hearing from you. Post Context NSB provides CIS services to deployed NATO HQs. The Maintenance and Support Company is responsible for technical support of C2 services (including IS Support to FS). By providing electronic maintenance (level 2+) of deployable assets, for level 2 maintenance of CIS and Non-CIS equipment, and supply for the NATO Signal Battalion. Responsible for the operational planning and control of all level 2/2+ CIS maintenance assets in support of NATO operations and exercises. Responsible for level 2 maintenance of local area communications and information systems and services, on all NATO locations. (Deployed or PTL) The incumbent is responsible for technical support of deployable NCISG AIS assets. Reports to: Section Head (Information Systems Administration) Principal Duties: He/she will 1. Performs a technical level 2 support function for Core services in Deployable CIS (DCIS) 2. Assists the Section Head and IS/FS Engineer in ensuring that preparation, operation and maintenance of all AIS (Automated Information Systems) assets is kept at highest standards to allow rapid deployment. 3. Supports the System Administration (SA) of the Hardware (HW) and Software (SW) of all AIS to include operating systems, virtual infrastructure, windows servers, email servers, print and file servers, anti-virus servers, web servers, database servers, clusters, Storage Area Networks 4. Performs server administration tasks, including user/group administration, security permissions, group policies, research event log warnings and errors, and resource monitoring to ensure systems are technically ready 5. Interacts with the service desk and other teams to assist in troubleshooting, identify root cause, and provide technical support when needed 6. Performs the investigation and resolution of problems related to Core services 7. Assist at interoperability trials and performs on-the-job training for newly assigned personnel. 8. Supports military technicians in the system deployment, trouble-shooting and day-to-day administration. 9. Supports system uplifts as needed and works together with NCI Agency in order to bring NATO assets to the latest approved system baseline 10. As required, performs systems tests prior to deployments/exercises to ensure proper configuration and operation of assigned systems 11. Performs other duties as may be required Special Requirements and Additional Duties Mandatory Deployment Post. The incumbent may be required to undertake deployments in support of military operations and exercises, and/or TDY assignments, both within and outside NATO boundaries. Such operational deployment may exceed 30 days duration up to 183 days in any period of 547 days and may be on short notice. Essential Qualifications Higher Secondary education and intermediate vocational training in network engineering, computer science, information systems engineering or related discipline which might lead to a formal qualification with 2 years experience, or Secondary education and completed advanced vocational training in that discipline leading to a professional qualification or professional accreditation with 4 years post related experience. The incumbent must possess the technical knowledge, skills and experience required to successfully perform the duties of the post. - A minimum of three years’ experience in system administration of Core Information Systems. This includes Windows Server, Active Directory, MS Exchange, MS FIM, Domain Naming, Group Policies, Desktop deployment. - A minimum of three years’ experience deploying and managing server virtualization technologies. - A minimum of one year’s experience in Web platforms and database management. - A basic knowledge in Service Management. - A basic knowledge of incident and change management procedures. - Good knowledge of LAN/WAN and network concepts. - Practical experience in creating system documentation and status reports. - Practical experience in IT infrastructure management and capacity management. - Good understanding of storage concepts, and backup/recovery policies. Language NOTE: The work both oral and written in this post and in this Headquarters as a whole is conducted mainly in English. Desirable Qualifications Professional Experience - ITIL Foundation - MCSA or MCSE certification - Experience in user technical support, Service Desk operations and/or configuration management. - Experience in management of MS SharePoint and Apache IIS. - Experience in providing Core Enterprise Services in NATO Exercises - Working level knowledge of firewall and mailguard systems used by NATO. - Good knowledge of NATO CIS, and its concepts, policies, and architectures. Previous NATO experience. Previous experience in a military deployed CIS environment. Possess a Full C and E (Heavy Goods with Towed Heavy Trailer) Drivers Licenses. Possess a class B with full C and E (Heavy Goods with Towed Heavy Trailer) driving license. Attributes/Competencies • Personal Attributes: The incumbent works in Maintenance and Support Company of a NATO Signal Battalion and interacts with the Battalion HQ staff and with technicians in the Deployable CIS Modules (DCMs); therefore, good communications skills and a cooperative approach is required. The incumbent must be self reliant in resolving all technical matters regarding work and able to think clearly and calmly under pressure. The incumbent must possess the ability and experience to provide on the job training and the ability to assess technical situations and take appropriate action or recommend solutions. • Professional Contacts: The incumbent will have contact with military staff and civilian CIS engineers within NSB, with technicians and Information Systems (IS) specialists in the DCMs. • Contribution To Objectives: The position directly involves CIS communications operations and maintenance which affects the NSB’s mission accomplishment both in a static peace headquarters and a deployed capacity. Work Environment He/she will be required to work in a normal NATO office environment. Contract Serving NATO International Civilian staff will be offered a contract in accordance with the NATO Civilian Personnel Regulations. Newly recruited staff will be offered a three year definite duration contract. Notes for candidates The candidature of NATO redundant staff at grade B-4 will be considered with priority. Applicants who are not successful in this competition may be offered an appointment to another post of a similar nature, albeit at the same or a lower grade, provided they meet the necessary requirements. Notes for NATO Civilian Human Resources Managers If you have qualified redundant staff at grade B-4, please advise the JFTC Civilian Human Resources Manager no later than the closing date. For any queries, please contact the JFTC Recruitment Team at: civ.recruitment@jftc.nato.int
 15. Global AI Bootcamp, Athens 2019 December 14, 2019 we proudly carried out the Global AI Bootcamp, Athens 2019! IT was a day full of AI and Microsoft Azure. The Global AI Bootcamp is a free one-day event organized across the world by local communities that are passionate about artificial intelligence on Microsoft Azure. After all preparations with the assistance of Stoiximan.gr, our sponsor, the day begun at Athinais Cultural Center, at Athens, Greece. From early morning our sponsor was there with us to prepare the venue. People start coming at 10:00 am and we checked-in 62 attendees. We started with the keynote and then the presentations. There was time at launch for networking and people looked to have fun. After launch we have more presentations and then we proceeded with the workshop. We deliver the workshop with the assistance of two AI experts from Stoiximan. For ending we draw gifts that our vendor Stoiximan.gr provided. Judging from my personal experience with the attendees that day, and from their excellent evaluations, all had a great time and learn a lot about AI and Microsoft Azure. Looking forward for our next event! The post Global AI Bootcamp, Athens 2019 appeared first on Apostolidis IT Corner.
 16. https://nato.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=190921 Principal Assistant (Cyber Security)-190921 Primary Location Belgium-Brussels NATO Body NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) Schedule Full-time Salary (Pay Basis) : 4,379.27Euro (EUR) Monthly Grade B.5 Description : 3000 people are working 24/7 to protect 1 billion citizens. We serve 29 nations by defending its networks, and providing real life support to NATO operations and missions. We connect the Alliance. We are leading IT professionals. We are the NCI Agency. If you think that you have the relevant skills and experience, as well as the relevant academic background that match the requirements of the position, and if you would like to work as a part of multinational team in a challenging environment, we would like to hear from you. The Cyber Security Section (CSS) performs a broad range of cyber security activities as delegated by the Cyber Security Service Line and under the direct command and control of the CSU commander. These activities include advise to the CSU Commander about cyber security policies and risk assessments, acting as the integration point of contact for implementation of cyber security new capability fielding initiatives, provision of Level One cyber security expertise and lifecycle support as required, verification of the implementation of security settings and change management controls at the local level, assessing and re-distributing cyber security alerts to CSU users and leadership, administering endpoint security services. Role Responsibilities Under the direction of Section Head, the incumbent will perform duties such as the following: Manages cyber security systems (firewalls, proxies, anti-virus, VPNs, IDS, log consolidation, web application firewalls, etc); Assists in managing public key infrastructure in accordance with NATO, ACO and Agency directives; Initiates and maintains liaison with other internal units, Service Lines and other Security Authorities; Provides cyber security advice and Level 1, Level 2 support as required; Executes the security incident management process; Supports vulnerability assessments and Security Testing and Verification (ST&V) plans within policy guidelines, and as directed; Responsible for monitoring of assigned systems and portions of the networks, including support to local cyber security training and awareness programs; Co-ordinates assistance to L3 support, as required, in respect to event analysis and interpretation - and direction by Cyber Security Service Line; Potentially lead technical teams in service delivery and implementing projects; Conduct out-of-office hours Brussels Duty Officer role; Maintains and improves sound knowledge on implemented and new technologies; Analyses technical issues, plans, designs, requirements and associated risks, and takes appropriate actions on technical solutions to include advise to supervisors and actual implementation; Takes initiative to investigate and resolves issues in a systematic approach. Plans, manages, coordinates, and conducts work to meet quality targets; Works on own initiative with limited supervision and may lead others as required; Deputise for higher grade staff, if required; Performs other duties as may be required. Education Required Vocational training at a higher level in a relevant discipline, or equivalent combination of qualifications and experience with at least 8 years extensive and progressive expertise in the duties related to the function of the post. Alternatively, a higher level educational qualification but less practical experience Experience required Experience of cyber security activities in large, complex and possibly classified ICT environments with 2.000+ end-user devices; Strong network knowledge; Ability to create documentation including diagrams and processes; Good Communication skills, both verbal and written; ITIL v3 certification(s). In addition to the above, it would be considered highly desirable if you are able to display; Experience and broad knowledge in a wide range of IT fields: systems administration, programming, network administration, etc; Possession of at least one security certification (i.e., ISC, EC-Council, SANS) is highly desirable; Completion of the NATO Security course; Prior experience of working in an international environment comprising both military and civilian elements; Knowledge of NATO responsibilities and organization, including ACO and ACT. Competency Required Leading and Supervising - Provides others with a clear direction; motivates and empowers others; recruits staff of a high calibre; provides staff with development opportunities and coaching; sets appropriate standards of behaviour. Writing and Reporting - Writes convincingly; writes clearly, succinctly and correctly; avoids the unnecessary use of jargon or complicated language; writes in a well-structured and logical way; structures information to meet the needs and understanding of the intended audience. Applying Expertise and Technology - Applies specialist and detailed technical expertise; uses technology to achieve work objectives; develops job knowledge and expertise (theoretical and practical) through continual professional development; demonstrates an understanding of different organisational departments and functions. Analysing - Analyses numerical data and all other sources of information, to break them into component parts, patterns and relationships; probes for further information or greater understanding of a problem; makes rational judgements from the available information and analysis; demonstrates an understanding of how one issue may be a part of a much larger system. Learning and Researching - Rapidly learns new tasks and commits information to memory quickly; demonstrates an immediate understanding of newly presented information; gathers comprehensive information to support decision making; encourages an organisational learning approach (i.e. learns from successes and failures and seeks staff and customer feedback). Adapting and Responding to Change - Adapts to changing circumstances; tolerates ambiguity; accepts new ideas and change initiatives; adapts interpersonal style to suit different people or situations; shows an interest in new experiences. Coping with Pressures and Setbacks - Maintains a positive outlook at work; works productively in a pressurised environment; keeps emotions under control during difficult situations; handles criticism well and learns from it; balances the demands of a work life and a personal life. Travel Business travel to NATO and national (NATO and non-NATO) facilities as well as frequent travel between the NCI Agency offices. May be required to undertake duty travel to operational theatres inside and outside NATO boundaries. Language skills A thorough knowledge of one of the two NATO languages, both written and spoken, is essential and some knowledge of the other is desirable. NOTE: Most of the work of the NCI Agency is conducted in the English language. Contract NCI Agency normally offers contracts of employment of a definite duration, not exceeding three years. Contracts may be for less than three years as required to support short-term projects, meet uncertainty with respect to the business outlook, staff performance and other factors. Definite duration contracts may be extended for further periods. When extending contracts, the following is taken into consideration: Renewal is in the interest of the Agency. Staff member's desire to remain with the Agency. The financial situation provides sufficient funding for the post held. The skills, competencies and behaviours, potential and work experience of the staff, versus the requirements of the Agency's work and/or availability of funding. Staff member has served the Agency with performance to the required standard as defined by the Agency. Staff member's deployability to operational theatre. Serving civilian members of NATO will be offered a contract in accordance with the NATO Civilian Personnel Regulations. The first six months of definite duration contracts are a probationary period. During this period the staff member's work is assessed to ensure that he/she has the ability to carry out the duties of the post. At or before the end of the probationary period, the staff member will be notified in writing that the appointment is confirmed or terminated or, in exceptional cases, that the probationary period is extended. What do we offer? Excellent tax-free salary, including (where eligible) expatriation household and children's allowances and additional privileges for expatriate staff. Education allowance for children (where appropriate) and an excellent private health insurance scheme; Generous annual leave and home leave (if eligible). Retirement Pension Plan. To learn more about NCI Agency and our work, please visit our website.
 17. Spin up Azure HDInsight clusters on demand This is my Global AI Bootcamp, Athens 2019 Presentation with title: Spin up HDInsight clusters on demand for ETL, IoT, Data Science & Machine Learning At my presentation I explained with a hands-on demo, how to use Azure Data Factory to spin up on-demand Azure HDInsight clusters to make a process and automatically delete them once they provide the result. Download the PowerPoint Presentation: download link And watch the Demo: The post Spin up Azure HDInsight clusters on demand appeared first on Apostolidis IT Corner.
 18. Μήπως αυτό κάνει? https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Active-Directory-Identity/Azure-AD-authentication-to-Windows-VMs-in-Azure-now-in-public/ba-p/827840
 19. Καλησπέρα, θέλουμε να κάνουμε στην εταιρεία αναβάθμιση των υποδομών. Από εμπειρία τι είναι καλύτερο να προχωρήσουμε σε υλοποίηση Exchange ή να πάμε σε Office 365 που δίνει 50GB+50GB email χώρο +1TB για αποθήκευση αρχείων. Δεν υπάρχει αντίστοιχος εξοπλισμός hardware. Η λύση θα αφορά 400 χρήστες με office εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους και συνολική χωρητικότητα e-mail 190GB. Τι θα προτείνατε και γιατί;;; Η γνώμη μου είναι η δεύτερη λύση, αλλά μήπως κάνω λάθος, γιατί έχει σταθερό κόστος, περίπου 1000€/μήνα, αλλά δεν έχεις θέματα χωρητικότητας, back-up, διαθεσιμότητος κλπ.
 20. Καλησπέρα, Έχουμε το παρακάτω υποθετικό σενάριο: Μια εταιρία έχει 10 servers που βρίσκονται in the wild, σε data center, στο azure, on premise πελατών, και γενικά δεν είναι κάπου συγκεντρωμένοι. Όταν ένας programmer θέλει να συνδεθεί σε 3 server α) στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει να μπει κάποιος σε 3 διαφορετικά srv και να ανοίξει 3 φορές τον ίδιο user. Και στην χειρότερη περίπτωση β) να του δώσουν ένα admin account και να μπει όπου θέλει, ακόμα και στα υπόλοιπα που δεν έχει καμία δουλειά εκεί. Από αυτό προκύπτουν διάφορα προβλήματα διαχείρισης. Π.χ. όταν φύγει ο εν λόγο programmer άντε βρες που του είχες δώσει access και άντε μάζεψε το. Μην μιλήσω για άλλα διαχειριστικά πράματα όπως το patching π.χ. Με δεδομένο ότι έχουμε 365 & azure account τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορούμε να δίνουμε κεντρικά access σε users σε συγκεκριμένους srv ? Υ.γ το active dir είναι hq.etairia.gr και το 365 είναι στο etairia.gr οπότε o win user είναι user@hq.etairia.gr και το mail του είναι user@etairia.gr.
 21. https://nato.taleo.net/careersection/1/jobdetail.ftl System Administrator (191019) Primary Location Netherlands-The Hague NATO Body NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) Schedule Full-time Application Deadline 05-Jan-2020 Salary (Pay Basis) 4,538.44Euro (EUR) Monthly Grade B.5 Clearance Level NS Description NATO offers you more than a job. It gives you a mission: building peace and security for one billion people in Europe and North America. The NATO Communications & Information Agency is leading NATO’s Digital Endeavour. We are NATO’s technology and cyber leaders, helping NATO Nations to communicate and work together in smarter ways. Our work is challenging and meaningful, and you will develop and apply your expertise as part of a dynamic international team of civilian and military professionals. Come and be part of the most successful alliance in history. NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) is looking for a System administrator. The Command and Control (C2) Service Line is accountable for planning and executing all lifecycle management activities (design, transition and operations) for Joint/Maritime/Land C2 services (including: subject matter expertise; research and development; software engineering; acquisition; operations and maintenance; and, disposal) in the following C3 Community of Interest (COI) technical service areas: Land; Maritime; Joint; Special Operations; Environmental including Meteorological and Oceanographic (METOC); Civil Military Co-operation (CIMIC); Chemical, Biological, Radiation and Nuclear (CBRN); Operational planning ; Tasking and order services; Situational awareness ; Special C2 services NATO Nuclear Planning System (NNPS), NATO Nuclear Command, Control and Reporting System (NNCCRS), Shared Early Warning (SEW); The Service Line also retains accountability for the acquisition of AirC2IS Increment 1. The C2 Enabling Services Branch is responsible for the full lifecycle support of the Joint COI systems and also for C2 interoperability and standardisation. This includes responsibility for current operational systems including Joint Tactical Chat (JChat); Joint Operations Centre Watch Tool (JOCWatch); Joint Targeting System (JTS)/NATO Joint Targeting System and Joint Time Sensitive Targeting Tool (FAST); and, Network Interoperable Real-time Information Services (NIRIS); as well as the acquisition of future Joint C2 systems including the Combine Joined Operations Functional Services Project (CJOPS) FS. The branch is also responsible for interoperability between C2 systems, including work on tactical data link (TDL) systems. Role Responsibilities Under the direction of an allocated project manager, team leader or system manager, you will perform duties such as the following: Support all phases of IT Service Lifecycle system administration as well as contributing to IT research, software development and acquisition projects with providing technical expertise; Implement, document, and test software using relevant software engineering technologies and methods using the available tools to support the full software lifecycle; Support analysis, implementation and maintenance of authorized software changes, related applications software and the integration/tailoring of vendor supplied components, following established procedures for quality, configuration control, testing, documentation and security; Assist in service transition of systems and services to the operational environment; Support required Cloud system engineering work, including technical duties associated with Cloud deployments, Cloud infrastructure design, planning, management, maintenance and support; Provide expeditious technical support services to the NATO Functional Area Services, including emergency troubleshooting and on-site assistance (at NATO and national sites), to ensure key information systems remain operational; Be responsible for maintenance and upgrading of documentation related to supported systems; Interact with peers on other projects within and between NCI Agency Service Lines, and provide guidance and subject matter expertise Assist in preparation of, and occasionally deliver, briefings and presentations; Assist in preparation of scientific reports; Deputize for higher grade staff, if required; Perform other duties as may be required. Qualifications Required: Vocational training at higher level in a relevant discipline, leading to a professional qualification or equivalent combination of qualifications and experience. A higher educational qualification but less practical experience or a less formal educational background combined with particularly relevant practical experience may also be acceptable; A minimum 8 years of relevant experience in some (but not necessarily all) of the following areas. Experience required: Installation, implementation, large scale deployment, administration, testing and maintenance of software for modern information systems in a networked and distributed environment; Knowledge of operating systems that are currently used for modern information systems, particularly Linux and Windows; Solid experience in and TCP/IP networking techniques, associated standards and protocols; Experience in the deployment and maintenance of Database Servers; Experience in the deployment of endpoint Antivirus and security systems (Host-based firewalls, Data Lost Prevention, etc.) and associated management consoles; Experience in MS Active Directory on-premises deployments and integration or integrations with Cloud systems such as MS Azure; Knowledge and experience in Cloud computing and infrastructure: Scripting, Storage, Virtual machines, Networking, etc; Knowledge in DevOps and associated technologies, processes and tools toolbox; Experience in Business continuity, disaster recovery and backup solutions; Knowledge and experience in the implementation and testing of military security requirements, including security policies; Technical knowledge of and experience in military Command and Control Information Systems or similar civilian systems; Knowledge of Server Virtualization technologies, Virtual Desktop Infrastructure (VDI) and Containers; Writing technical documentation and user guides such as technical notes, training material, reports, and reference documents. It would be considered highly desirable if you are able to display any experience or knowledge of: Knowledge of Command and Control concepts, processes and tools; Knowledge of Security cross-domain information exchange methodologies, tools and techniques; Experience of deployment and maintenance of software products targeted at large end-user customer base; Technical certifications within Linux, Microsoft, Cisco, Cloud technologies; Technical certifications within Microsoft MCITP, MCSA, MCTP or similar; Experience with Server Clustering and Data Center resilience; Experience of systems support and maintenance in the NATO environment; Prior experience of working in an international environment comprising both military and civilian elements; Knowledge of NATO responsibilities and organization, including ACO and ACT) Competencies Required: Working with People - Shows respect for the views and contributions of other team members; shows empathy; listens, supports and cares for others; consults others and shares information and expertise with them; builds team spirit and reconciles conflict; adapts to the team and fits in well. Applying Expertise and Technology - Applies specialist and detailed technical expertise; uses technology to achieve work objectives; develops job knowledge and expertise (theoretical and practical) through continual professional development; demonstrates an understanding of different organisational departments and functions. Writing and Reporting - Writes convincingly; writes clearly, succinctly and correctly; avoids the unnecessary use of jargon or complicated language; writes in a well-structured and logical way; structures information to meet the needs and understanding of the intended audience; Planning and Organising - Sets clearly defined objectives; plans activities and projects well in advance and takes account of possible changing circumstances; identifies and organises resources needed to accomplish tasks; manages time effectively; monitors performance against deadlines and milestones. Travel: Business travel to NATO and national (NATO and non-NATO) facilities as well as frequent travel between the NCIA offices; you may be required to undertake duty travel to operational theatres inside and outside NATO boundaries. Language skills: A thorough knowledge of one of the two NATO languages, both written and spoken, is essential and some knowledge of the other is desirable. NOTE: Most of the work of the NCI Agency is conducted in the English language. Contract NCI Agency normally offers contracts of employment of a definite duration, not exceeding three years. Contracts may be for less than three years as required to support short-term projects, meet uncertainty with respect to the business outlook, staff performance and other factors. Definite duration contracts may be extended for further periods. When extending contracts, the following is taken into consideration: Renewal is in the interest of the Agency; Staff member's desire to remain with the Agency; The financial situation provides sufficient funding for the post held; The skills, competencies and behaviours, potential and work experience of the staff, versus the requirements of the Agency's work and/or availability of funding; Staff member has served the Agency with performance to the required standard as defined by the Agency; Staff member's deployability to operational theatre; Serving civilian members of NATO will be offered a contract in accordance with the NATO Civilian Personnel Regulations. The first six months of definite duration contracts are a probationary period. During this period the staff member's work is assessed to ensure that he/she has the ability to carry out the duties of the post. At or before the end of the probationary period, the staff member will be notified in writing that the appointment is confirmed or terminated or, in exceptional cases, that the probationary period is extended. Please note: Due to the Agency’s transition into a new structure in the near future, this post may be subject to transfer to one of our other locations, as well as to a change of reporting lines. The final decision will be made at the time of a firm offer. The Agency’s recruitment team advises you that due to the large volume of applications it receives the screening process may take up to 2 months. We appreciate your patience
 22. https://www.virusbulletin.com/about-vb/job-vacancy/ Virus Bulletin is a small company with a largely remote team based all over Europe that is placed at the heart of the IT security industry. Through its product testing, annual conference and ad hoc activities, Virus Bulletin works with security vendors, researchers and practitioners. As Security Evangelist, you will be the public face of the company. This broad role involves putting together a wide and varied conference programme, writing reports, talking to (prospective) customers, and attending trade shows and conferences. You will also be actively involved in determining the strategy of the company. Though a commercial company, Virus Bulletin cares strongly about ethics and values, making an actual contribution to the industry. As Security Evangelist, you are the person to maintain this ethical profile for the company. We are looking for someone who is passionate about security and has some affinity for the security industry who has some technical understanding of how threats and security products work who can write shorter or longer articles and reports who can work with and lead a remote team who doesn’t mind speaking to people or standing on a conference stage who is flexible and can keep to deadlines. We are not necessarily looking for someone with specific technical skills (though there is the possibility for this role to involve some technical work, this depends on the candidate) who is a native English speaker (all articles Virus Bulletin publishes are edited) who has a specific degree (or a degree at all) who fits a very specific profile: there is some flexibility in the exact job description to match the candidate’s strengths who is based in a very specific location: the job can be done remotely, or from our office in the UK. Preferably, the candidate will be based in Europe though. To apply for this position email recruitment@virusbulletin.com with your CV. Please also contact us if you have any questions about this role.
 23. At the previous post we created an Azure Front Door to scale our web apps across Azure Regions and also publish them only through the Front Door’s URL. At this post we will create Web Application Firewall (WAF) rules, to protect our web apps. To add WAF functionality to the Front Door we need first to create WAF rules and then attach them to the Front Door Create the WAF Rule From the Azure Marketplace search for WAF and create a Web Application Firewall At the “Create a WAF policy” wizard select “Global WAF (Front Door) for policy, provide the subscription and resource group, give a name for the policy and select if you want it to be created enabled or disabled. At the next step select if the policy will prevent the action or just detect and report it. You can change this later too. You can provide a Redirect URL for rules that support redirection. The default status code is 403 but we can change it to e.g. 404. We can also add a custom response body. The next step is the rule. We can select one or more predefined rule sets and then customize at will. To customize, expand the rule set and select a rule. You can enable / disable the rule and you can change the action to Allow, Block, Lod or Redirect. WAF Custom Rule The next step is the custom rules. There’s a lot to customise here. First are the rule type settings. Select status of the rule, enabled or disabled. Select the Rule type between Match and Rate limit. If you select rate limit you will be prompt to set rate limit and threshold. The final rule tupe setting is to set the priority of the rule. Next is the Conditions (If this) and the action (then that). The condition can be Geolocation, IP address, Size or String. After selecting the Match Type the rest options are altered accordingly. The action can be Allow traffic, Deny traffic, Log traffic only or Redirect traffic For the demo I created a rule that will Deny all traffic from The Netherlands, because I can test it from an Azure VM located at the West Europe Region. The next step is to associate the rule to the Front Door. After that assign Tags if needed and create the rule. Once the Rule is ready, a “Front Door WAF policy” resource will be at the selected Resource Group. Inside the Front Door, at the Web application firewall section, you can review the assigned rules. Test 1 From an Azure VM at West Europe Region, I tried to access the Front Door’s URL and we can see my custom 403 body text! Test 2 From my Computer I tested a typical SQL Injection attack from https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_SQL_Injection_(OTG-INPVAL-005) . Again my custom 403 page! The post Use Web Application Firewall (WAF) Rules with the Front Door to protect your app appeared first on Apostolidis IT Corner.
 24. Καλησπέρα σας, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με ένα flash disk. Το ειχα ξανα αντιμετωπισει παλαιοτερα αλλά δεν θυμαμαι πως το επιδιορθωσα. Το εβγαλα από έναν υπολογιστή το εβαλα σε άλλον και μου δειχνει όλα τα αρχεια με περιεργα ονόματα και φάκελοι εχουν εξαφανιστεί. Μπορει να βοηθησει καποιος? Ευχαριστώ εκ των προτερων. Εχω κανει check-repair, antivirus scan, εχουν σωθεί ελαχιστα
 25. https://nato.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=190937 Technician (Information Assurance)-190937 Primary Location Belgium-Mons NATO Body NATO CIS Group Schedule Full-time Salary (Pay Basis) : 3,869.44Euro (EUR) Monthly Grade B.4 Description : NCISG HQ is looking for a Technician to provide information assurance technical support to NATO deployable communication and information systems. If you enjoy working in an international environment and can cope with the challenges of frequent exercise support and deployments, this post is for you. GENERAL BACKGROUND: The NATO CIS Group conducts CIS operational planning and provides deployed/deployable CIS services and support in support of NATO military operations and exercises. The NATO CIS Group is located at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) the Headquarters of Allied Command Operations (ACO), one of the two major military commands of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO). POST DESCRIPTION: Location: Casteau/Mons, 60 Km south of Brussels (Belgium) Division: J2/6 POST CONTEXT/POST SUMMARY The J2/6 Division is the technical coordination authority for Deployable Communication Information Systems and is responsible for the operational integration, coordination, direction and provision of required technical services for the NATO Communications Information Systems Group and NATO Signal Battalions. The Information Assurance (IA) and Cyber Defense Branch is responsible for all aspects of NATO Communications Information Systems Group organizational security and Deployable Communications Information Systems Information Assurance, to include the planning, coordination and operational integration of Defensive Cyberspace Operations and Cyberspace Intelligence. The Information Assurance and Security Services Section is responsible for Deployable Communication Information Systems Information Assurance and security engineering, and the enforcement of the NATO security policy throughout NATO Communications Information Systems Group. The incumbent is responsible for technical support to all IA activities of NCISG. PRINCIPAL DUTIES The incumbent's duties are: Principal technician supporting NATO CIS Group operational Information Assurance. Assess the performance of IA security controls and ensure Systems and networks comply with security policy, procedures, and technical requirements. Analyze patterns of security non-compliance and take and/or coordinate appropriate actions to minimize security risks. Implement response actions in reaction to security incidents. Supports the implementation of computer and network security projects at all sites within the NATO CIS Group AOR. Supports the provision and delivery of Information assurance and Security awareness training and presentations to the NATO CIS Group. Supports CIS Risk Management process by identifying risks, making assessments, and formulating recommendations to reduce the risks within computer security and IA functions. Supports computer security and IA by implementing procedures and techniques, analysing current practices, installing and operating monitoring tools and Security Audit platforms to evaluate overall Group CIS security with minimal supervision. Provides IA assistance to NATO operations and exercises, which includes support to exercise coordination and planning, pre-deployment configuration checks, and exercise participation. Assists in the daily management of the NATO CIS Group Security Accreditations role coordinating directly with CISP and coordinates with the NSBs to validate accreditation packages prior to L2SAA review. Provides technical support for DCM Security Design and Management. Provides technical support in the areas of: CIS Security measures, Disaster Recovery & Backup, Business Continuity, Risk Management, technical documentation and evaluation of new technologies. Provides support in solving technical issues and the validation of IA requirements. Assists in the coordination of PKI requirements in support of federated NATO operations and exercises. SPECIAL REQUIREMENTS AND ADDITIONAL DUTIES Mandatory Deployment Post. The incumbent may be required to undertake deployments in support of military operations and exercises, and/or TDY assignments, both within and outside NATO boundaries. Such operational deployment may exceed 30 days duration up to 183 days in any period of 547 days, and may be on short notice. For NATO International Civilian Staff, acceptance of an employment contract linked to this post constitutes agreement to deploy in excess of 30 days if required. The incumbent must maintain current knowledge of IA; participate in Security Working Group meetings and service delivery monitoring; contribute to the development of IA policies, procedures and strategy development. The work is normally performed in a Normal NATO office working environment. Normal Working Conditions apply. The risk of injury is categorised as: No Risk. ESSENTIAL QUALIFICATIONS A. Professional/Experience Minimum 1 year experience in network security audit, analysis, and architecture. Minimum 1 year experience in risk-based security assessments and audits. Minimum 1 year experience in computer security tools and vulnerability assessment tools and methodologies. Minimum 2 years of experience in working with the principles and processes of computer and communications security, networking, and the vulnerabilities of modern operating systems and applications. Knowledge of TCP/IP stacks protocols and ports. Minimum 2 years of experience providing information assurance support. B. Education/Training Higher Secondary education and intermediate vocational training which might lead to a formal qualification with 2 years experience, or Secondary education and completed advanced vocational training leading to a professional qualification or professional accreditation with 4 years post related experience. C. Language English - SLP 3232 (Listening, Speaking, Reading and Writing) NOTE: The work both oral and written in this post and in this Headquarters as a whole is conducted mainly in English. DESIRABLE QUALIFICATIONS A. Professional Experience Experience in information systems engineering and maintenance, Experience in computer security, concepts, policies and architectures. Experience in INFOSEC policies and procedures. Professional certifications in IA (GSEC, Security+, CRISK, CISA or similar certifications). Knowledge of security configuration of Microsoft Windows Server 2008/2012 and Windows 10, or newer versions. Knowledge of vulnerabilities management and mitigations. Experience with CIS Certifications and/or Accreditations. Experience with emanations security. ITIL foundation certification ATTRIBUTES/COMPETENCIES A. Personal Attributes The incumbent will need to display a high degree of professionalism and technical expertise in performance of his/her duties. The rapidly changing NATO environment and increasingly constrained resource situation creates a requirement to solve numerous complex problems and challenges, which shall require the incumbent to draw upon a comprehensive ability to reason, analyse, act with persuasion and diplomacy, arrive at an adequate conclusion to ensure the adequate execution of tasking authority over NATO CIS Group in support of all NATO operations. Many of the arising problems will require the ability to exercise excellent judgements to propose solutions based on resources available. The incumbent’s solution of these problems, and his resulting actions, will impact the delivery of DCIS capability to meet SACEUR’s operational tasking. The incumbent must have a strong aptitude for analysis and problem solving. The incumbent works without supervision in accordance with policies and directives, and must possess excellent inter-personal and communication skills, as well as tact, in order to effectively interact with NATO CIS Group Divisions and Deployed HQ's to support the operational tasks. B. Managerial Responsibilities – N/A C. Professional Contacts Regular professional contacts with others inside and/or outside immediate organisation on functional matters. Solicits/gives information and provides advice/guidance. D. Contribution To Objectives Work involves the provision of information or analysis of part of a task assisting others to take action within the organisation. This post reports to : OCG CXOA 0010 - Section Head (IA and Security Services) - A-3. E. Supervisory Responsibilities There are no reporting responsibilities. REMARKS: Duration of contract: Serving staff members will be offered a contract according to the NATO Civilian Personnel Regulations (NCPR). Newly recruited staff will be offered a definite duration contract of three years normally followed by an indefinite duration contract. HOW TO APPLY FOR A NATO CIVILIAN POST AT SHAPE: Applications are to be submitted using NATO Talent Acquisition Platform (NTAP) (https://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl?lang-en). Applications submitted by other means (e.g. mail, e-mail, fax, etc) are not accepted. NTAP allows adding attachments. A copy of the qualification/certificate covering the highest level of education required by the job description must be provided as an attachment. Essential information must be included in the application form. Particular attention should be given to Education and Experience section of the application form. Each question should be answered completely. Expressions such as “please see attached CV, please see annex / enclosed document” or invitations to follow links to personal webpages are not acceptable and will be disregarded. All answers should be in English (preferably) or in French. Shortlisted candidates will be requested to provide original documentary evidence and a set of copies supporting statements in their applications. Tests and interviews with shortlisted candidates are expected to take place at SHAPE, Mons, Belgium on the 17 and 18 February 2020. Current and past civilians working for NATO or any Coordinated Organization, shall indicate their last grade and step held (next to job title), and specify the name of employing NATO body or Coordinated Organization. Remarks: A) Only nationals from the 29 NATO member states can apply for vacancies at SHAPE. Applications are automatically acknowledged within one working day after submission. In the absence of an acknowledgement please make sure the submission process is completed, or, re-submit the application. C) Qualified redundant staff of the same grade interested in this post should inform this office, via their HR/Personnel Office by not later than vacancy’s closing date. D) Candidates’ individual telephone, e-mail or telefax enquiries cannot be dealt with. All candidates will receive an answer indicating the outcome of their application.
 26. https://nato.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=190978 Primary Location Germany-Wesel NATO Body Joint Force Command Brunssum NLD Schedule Full-time Salary (Pay Basis) : 5,954.40Euro (EUR) Monthly Grade A.2 Description : NOTIFICATION OF A VACANCY AT 1st NATO SIGNAL BATTALION DUTY LOCATION: WESEL, Germany JOB TITLE: Engineer (Information Systems / Functional Area Systems) NATO International Civilian Grade: A-2 POST NUMBER: ODN GXDX 0030 DUE DATE for receipt of applications: 5 January 2020 Post Context 1st NATO Signal Battalion provides Communication and Information System (CIS) services to deployed NATO headquarters. Command Group provides the administrative support for Command and Control of the NSB HQ. The Deployable Communications and Information Systems Engineering Section plans and coordinates with other NATO Signal Battalion Headquarter sections all activities related to Deployable Communications Information Systems engagement. Incumbent serves as the primary CIS Engineer for Information Systems and Functional Area Services (FAS) (FAS = applications). Duties: Advises the NSB Commander for all Deployable Core IS and Community of Interest (CoI) / FAS issues within the NSB’s area of responsibility. Applies configuration management to all applicable hardware, software and network components in the Core IS and CoI / FAS disciplines. Coordinates engineering analysis design and implementation of NSB-assigned systems to include servers, workstations and LAN devices in the IS discipline. Analyses assigned NSB systems and application software and hardware requirements, programming and implementation of technical solutions to meet Core IS customer’s requirements during planning and execution of operations and exercise events. Coordinates CoI F AS implementation, under the overall coordination authority of the NCISG HQ. Responsible for directing and overseeing performance, configuration and security aspects in support of the assigned Core IS and CoI / FAS. Provides guidance and technical support in NSB Area of Responsibility (AOR) in the planning and implementation of system configuration changes, and enhancement suggestions for the assigned Core IS and CoI / FAS. Attends exercise planning conferences to collect functional services requirements for the NSB and, under authority of the Section Head and in coordination with NCISG HQ J2/6 representatives, define and plan the adequate Core IS and CoI / FAS support. Develops required actions to sustain the integrity, interoperability and the availability of the Core IS and CoI/FAS within the NSB AOR, under authority of the Section head and under overall coordination authority of the NCISG HQ. Leads troubleshooting efforts on assigned Core IS and CoI / FAS systems as required. Under authority of the Section head, and in full coordination with NCISG HQ J2/6, initiates Core IS and CoI / FAS authorised software changes, following established procedures for quality, configuration control, testing, documentation and security for assigned Core IS and CoI / FAS systems. Deploys and supports Core IS and CoI / FAS operations within the assigned AOR. Initiates the setup of Core IS and CoI / FAS pre-deployment/exercise hardware and software to ensure proper configuration and operation of assigned Core IS and CoI / FAS. Directs and oversees the training of Level 1 and Level 2 Core IS and CoI / FAS support staff in coordination with NSB Training Office. Coordinates as required with the NCISG HQ J2/6 any technical issue regarding provision of Core IS and CoI / FAS Support within the assigned AOR. Coordinates Core IS and CoI / FAS requirements among the NSB subordinate units (Maintenance & Support Company and Deployable Command Modules). Travel requirement / contract: The Engineer (IS / FAS) may be required to undertake deployments in support of military operations and exercises, and/or TDY (duty travel) assignments, both within and without NATO boundaries. Such operational deployment may be up to a total 6 months (uninterrupted or in shorter periods) in any period of 18 months and may be on short notice. Acceptance of an employment contract linked to this post constitutes agreement to deploy. The work is normally performed in a typical Office environment. Normal Working Conditions apply. The risk of injury is categorised as: No risk / risk might increase when deployed. The successful candidate has the following qualifications Professional Education University Degree and minimum of 2 years related professional experience. OR Higher Secondary Education and completed Advanced Vocational education/training and minimum of 4 years related professional experience. Very Good Command of English language (oral and written). Professional Experience / Knowledge in All Services Lifecycle aspects of IS and FAS (=applications) to achieve effective system development and deployment. Proven ability to convert evolving military operational requirements into both: IS and application requirements. Knowledge of System Analysis principles to direct and guide IS and application development. Broad and sound technical knowledge and experience in distributed IS as they are applied to the modern military management Information and Command and Control Systems. Broad and sound technical knowledge and experience in applications as they are applied to the modern military management Information and Command and Control Systems. Detailed knowledge of architectural design as applied to computer systems. Sound technical knowledge on wide area networks and local area networks. Practical experience in Management and Operation of communications systems supporting deployed HQ. Knowledge of deployed IS and applications Desirable qualifications are: Post Graduate diploma in a CIS Systems Engineering related subject. Chartered Engineer. Prince 2 certification. ITIL certification. Personal Attributes The successful candidate has: Very good communication skills professional judgement excellent interpersonal skills The successful candidate is: a team player who is also able to work independently integer and discrete deployable The successful selected candidate needs to complete a NATO medical examination and obtain a NATO security clearance before an employment offer will be released. The medical examination will take place with our medical consultant and is required to determine if the recommended candidate is fit to perform the duties of the position and is deployable to NATO’s regional areas of operation. Newly recruited staff members will be offered a definite duration contract of 3 years, including a 6 months probationary period. Unless organisational reasons prevent and assuming satisfactory performance, after the 3 year contract has expired staff members will normally be offered an indefinite duration contract. DUE DATE for receipt of applications: 5 January 2020 Serving NATO Civilian Staff applying are requested to inform their Civilian Personnel Office. Applicants are required to apply electronically through NTAP: https://nato.taleo.net/careersection/1/jobsearch.ftl?lang-en Results of the initial screening for this post may be expected by the end of January 2020. Test and interview are planned end of February 2020 and will take place in Wesel, Germany.
 27. Securely scale your Web Apps with Azure Front Door There is a big buzz out there about Azure Front Door. Is it a Load Balancer? A CDN? A Traffic Manager? A Web Application Firewall ? A Reverse Proxy? An Application Gateway? So, what is Azure Front Door? Azure Front Door actually is all the above and more. It is a global service, that routes web traffic based on performance and availability. A Layer 7 multi-region load balancer with Web Application Firewall (WAF) capabilities, DDoS protection & CDN. Azure Front Door is the entry point, the edge, of all Microsoft’s WAN. All Microsoft services, like Office 365 & Bing, are using Azure Front Door. The services that Azure Front door provides are: Accelerate application performance Increase application availability with smart health probes URL-based routing Multi-site hosting URL redirection Session affinity SSL termination Custom Domain & certificate management Security via custom WAF rules DDoS protection URL rewrite IPv6 and HTTP/2 support At Azure Front Door documentation there is a paragraph that can help to understand the difference between Azure Front Door and other publishing / load balancing Azure solutions and where to use each. Azure provides a suite of fully managed load-balancing solutions for your scenarios. If you are looking for a DNS based global routing and do not have requirements for Transport Layer Security (TLS) protocol termination (“SSL offload”) or per-HTTP/HTTPS request, application-layer processing, review Traffic Manager. If you are looking for load balancing between your servers in a region, for application layer, review Application Gateway and for network layer load balancing, review Load Balancer. Your end-to-end scenarios might benefit from combining these solutions as needed. For pricing information, see Front Door Pricing. How to scale your web apps with Front Door Create two simple Azure Web apps. Check this guide for a simple guide on how to create Azure App Service: https://www.e-apostolidis.gr/microsoft/azure/azure-start-point-your-first-web-app/ One at West Europe: and one at North Europe: Using FTP, I deployed an one-page html site at both regions. I change the text of both site to say “This Web Site is located at North Europe Azure Datacenter” and “West Europe” to the other. Then create a Front Door. Search for Front Door at Azure marketplace and Create one. This is a high level diagram of the Front Door with two Web Apps design that we will create The “create a Front Door” wizard will start and we can configure it step by step. First we will create a Frontend host by clicking the + at the Step 1 At the frontend host we will create the URL that our apps will be available. I added the papostolidis.azurefd.net. of course later you can add your custom domain and add a CNAME to route the traffic to the Front Door. Then, at the Backend pools (Step 2), press the + to add the web apps. add a name for the backend pool, like “myapps” and press + ADD a backend to add the apps. Select host type, you can add app service, cloud service, storage and custom host (URL). I selected the app service. Select the subscription and the app service and add the correct ports for http and https traffic. The priority defines if the traffic will be routed to the host with the lower priority number (e.g. 1) and if that host fails will route to the next host with bigger priority number (e.g. 2). If you add the same priority to more than one host then it will follow the weight number. The weight number defines the percentage of requests that will be routed to each host. The same way add the second web app Finally select a path, protocol and interval for the probe that will do health checks to the app to define if it is active or not. The third step is to add the routing rules. At the routing rules you can specify: The accepted protocol, http or https. the frontend host for this rule the patterns that the route will accept, like www.e-apostolidis.gr/mysite/* or just /* ro root. Route type forward or redirect. The backend pool that this rule will direct the traffic The protocol that the traffic will be forwarded. Here we define the SSL Offload if we select HTTPs for frontend accepted protocol and HTTP for backend. URL Rewrite rules Caching, for static content caching like CDN. Once all steps are completed we can move on and create the Front Door When the Front Door is ready, we can see the URL at the Overview. And browse our web app using the Front Door URL: How to protect your web apps with Front Door Right now we scaled our web apps. If we use each app’s URL we can still access the app. The first security step is to lock the web apps to be accessed only through the Front Door URL. Checking the Azure Front Door FAQ page, https://docs.microsoft.com/en-us/azure/frontdoor/front-door-faq it lists the Front Door’s address rance. Front Door’s IPv4 backend IP space: 147.243.0.0/16 Go to the App Service, at the Networking section, select “Configure Access Restrictions” Add an allow access restriction with the IP range of the Front Door. Automatically a Deny rule will be created for everything else. Add the rule to both web apps and then try to access the apps with their direct links. Now on, we can access the apps only by using the Front Door URL: This is a high level diagram after the restrictions At the next article, we will see how to add Web Application Firewall (WAF) Rules to Front Door, Stay Tuned!! The post Securely scale your Web Apps with Azure Front Door appeared first on Apostolidis IT Corner.
 28. https://nato.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=190984 Senior Technician (Air Command and Control System - JFAC Spt)-190984 Primary Location Italy-Poggio Renatico NATO Body NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) Schedule Full-time Salary (Pay Basis) : 3,605.34Euro (EUR) Monthly Grade B.4 Description : NATO offers you more than a job. It gives you a mission: bringing together an alliance of 29 diverse nations to build peace and security to more than one billion citizens. At the NCI Agency we are NATO's technology and cyber leaders. We help NATO Nations communicate and work together in smarter ways. Our Vision: A fully digital NATO enterprise that ensures consultation and collective defence. Our Mission: Lead NATO's digital endeavour. The Directorate of Service Operation (DSO) is accountable to plan, install, operate and maintain CIS services throughout the allocated Area of Responsibility (AOR), in static NATO Headquarters, Alliance Operations and Missions and Exercises, and supported Organisations. Service Operations are delivered and managed in close coordination with the Directorates of Applications Services, Infrastructure Services, AirC2 Services and BMD Services. The NCI Agency is looking for a talented Senior Technician (Air Command and Control System – JFAC Spt) to join CIS Support Unit (CSU) Poggio Renatico. If you possess relevant vocational training combined with experience within the area of Systems Administration of complex computer systems and knowledge of AirC2 systems, we would like to meet you! Role responsibilities: Under the direction of the identified Line Manager, you will perform duties such as the following: Install, operate and maintain assigned AMDC2 Systems and software, Databases and other Applications and ICT Platforms (IS), and stay abreast of latest developments in these areas; Support applications and data integrity of assigned ICT Platforms (IS), support IT Service Continuity Management (ITSCM), Business Continuity and Disaster Recovery Plans; Maintain liaison with other CSU internal units, Service Lines and other technical organisations; Document design and configuration of assigned applications and ICT Platforms (IS), and required operating procedures; Implement procedures, tools and techniques for monitoring and managing performance of applications and ICT Platforms (IS), and provide reports as required; Monitor and report on capacity of assigned applications and ICT Platforms (IS); Assist with, and implement, assigned project work packages; Directly support the DACCC Mission through participation in a DACCC Duty Support, which may operate on a 24/7 basis, if required; Directly support AIRCOM Mission through participation in a JFAC Duty Support, which may operate on a 24/7 basis, and in different locations inside and outside NATO boundaries; Deputize for higher-grade staff, if required; Perform other duties as may be required. Person specificationQualifications required: We are looking for a candidate with a Vocational training at a higher level in a relevant discipline, or equivalent, or Diploma of secondary education, and a minimum of 5 years post-related experience. Experience required: In addition to educational requirement, you will also have: Experience within the area of Systems Administration of complex computer systems; Knowledge of AirC2 systems; Ability to take initiative and a flexible approach allowing you to respond reliably and competently to changing requirements in a demanding environment; Excellent command of spoken and written English, with a proven ability to communicate effectively both orally and in writing; Excellent inter-personal skills and the ability to be responsive and sensitive to both external and internal customers and staff. Desirable Experience: The ideal candidate will have all or some of the following: Knowledge of ACCS. Prior experience of working in an international environment comprising both military and civilian elements. Knowledge of NATO responsibilities and organization, including ACO and ACT. Competencies required: We are looking for a person who demonstrates the following behavioural competencies: Working with People - Shows respect for the views and contributions of other team members; shows empathy; listens, supports and cares for others; consults others and shares information and expertise with them; builds team spirit and reconciles conflict; adapts to the team and fits in well; Presenting and Communicating Information - Speaks fluently; expresses opinions, information and key points of an argument clearly; makes presentations and undertakes public speaking with skill and confidence; responds quickly to the needs of an audience and to their reactions and feedback; projects credibility; Writing and Reporting - Writes convincingly; writes clearly, succinctly and correctly; avoids the unnecessary use of jargon or complicated language; writes in a well-structured and logical way; structures information to meet the needs and understanding of the intended audience; Planning and Organising - Sets clearly defined objectives; plans activities and projects well in advance and takes account of possible changing circumstances; identifies and organises resources needed to accomplish tasks; manages time effectively; monitors performance against deadlines and milestones; Achieving Personal Work Goals and Objectives - Accepts and tackles demanding goals with enthusiasm; works hard and puts in longer hours when it is necessary; seeks progression to roles of increased responsibility and influence; identifies own development needs and makes use of developmental or training opportunities. Travel: Business travel to NATO and national (NATO and non-NATO) facilities as well as frequent travel between the NCIA offices; May be required to undertake duty travel to operational theatres inside and outside NATO boundaries. Language skills: A thorough knowledge of one of the two NATO languages, both written and spoken, is essential and some knowledge of the other is desirable. NOTE: Most of the work of the NCI Agency is conducted in the English language. Contract NCI Agency normally offers contracts of employment of a definite duration, not exceeding three years. Contracts may be for less than three years as required to support short-term projects, meet uncertainty with respect to the business outlook, staff performance and other factors. Definite duration contracts may be extended for further periods. When extending contracts, the following is taken into consideration: Renewal is in the interest of the Agency. Staff member's desire to remain with the Agency. The financial situation provides sufficient funding for the post held. The skills, competencies and behaviours, potential and work experience of the staff, versus the requirements of the Agency's work and/or availability of funding. Staff member has served the Agency with performance to the required standard as defined by the Agency, Staff member's deployability to operational theatre. Serving civilian members of NATO will be offered a contract in accordance with the NATO Civilian Personnel Regulations. The first six months of definite duration contracts are a probationary period. During this period the staff member's work is assessed to ensure that he/she has the ability to carry out the duties of the post. At or before the end of the probationary period, the staff member will be notified in writing that the appointment is confirmed or terminated or, in exceptional cases, that the probationary period is extended. What do we offer? Excellent tax-free salary, including (where eligible) expatriation household and children's allowances and additional privileges for expatriate staff. Education allowance for children (where appropriate) and an excellent private health insurance scheme; Generous annual leave and home leave (if eligible). Retirement Pension Plan. To learn more about NCI Agency and our work, please visit our website. Please note: Due to the Agency’s transition into a new structure in the near future, this post may be subject to transfer to one of our other locations, as well as to a change of reporting lines. The final decision will be made at the time of a firm offer. The Agency’s recruitment team advises you that due to the large volume of applications it receives the screening process may take up to 2 months after closing date. We appreciate your patience.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...