Jump to content

afotakel

Members
  • Content Count

    2326
  • Joined

  • Days Won

    1

Everything posted by afotakel

  1. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ μαθηματικοί τύποι χωρίς κινέζικα βασανιστήρια (βλ mathtype). Να το είχα όταν ήμουν στη σχολή....
  2. το σκόπευα για το βλογ, αλλά εδώ ταιριάζει πιο καλά, μιας κ ο Θανάσης έδωσε πάσα Ερώτημα: ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ Ε MAIL ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;
  3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης Εικονικού Κέντρου Δικτύου του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου ΕΔΕΤ (VNOC-3)» ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ.5 «Διαχείριση Προηγμένων Δικτυακών Υπηρεσιών: Ανάπτυξη υποδομής και υπηρεσίες QoS, VPNs και Bandwidth-on-demand», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 1 μηχανικό με σύμβαση ανάθεσης έρ
  4. Αυτό που θες να κάνεις λέγεται email relaying και το χρησιμοποιούν κατά κόρον οι σπαμμερ. Δε θα γλυτώσεις το ΡΟΡ3 στο ουτλοοκ λόγω του ότι ολοένα και περισσότεροι μαιλ σερβερ στον κόσμο κάνουν πλέον έλεγχο για το αν το εμαιλ που τους έρχεται π.χ. από οτενετ.γρ έρχεται όντως από τους επίσημους μαιλ σερβερς της οτενετ.
  5. Αν κατάλαβα καλά θες λύση archiving. Ρίξε μια ματιά στο http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/871110 αν σου κάνει. Δε χάνεις τίποτα και δε θα σου στοιχίσει ευρώ.
  6. μπορείς όμως να φτιάξεις το σκριπτ (εύκολο μέσω του μαναγεμεντ στυδιο), να το αποθηκεύεσεις ως sql script κ μετά να φτιάξεις ένα scheduled task (στα windows) που θα καλεί το σκριπτάκι, μέσω του osql (ή μέσω του sqlcmd αν κ νομίζω ο 2005 express δεν έχει sqlcmd)
  7. Μπορείς να πάρεις μπακαπ αλλά θέλει να το κάνεις είτε με t-sql μέσω του osql.exe είτε με γραφικό τρόπο με το δωρεάν Microsoft SQL Server Management Studio Express
  8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να προχωρήσει στην πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, από τις οποίες έξι (6) θέσεις Ελεγκτών και δύο (2) θέσεις ειδικών στην επιστήμη της πληροφορικής, δέχεται αιτήσεις υποψηφίων που να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: Για τους Ελεγκτές: · Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδ
  9. TEI ΠΑΤΡΑΣ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> To συμβούλιο του TEI Πάτρας, αφού έλαβε υπόψη την κείμενη νομοθεσία, προκηρύσσει μία (1) θέση τακτικού ειδικού τεχνικού προσωπικού (ΕΤΠ) για τις εργαστηριακές ανάγκες των τομέων Μαθημάτων Υποδομής και Λογιστικών Μαθημάτων του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ειδικότητας Πληροφορικής ή ισότιμο αυτού πτυχίου της ημεδαπής n της αλλοδαπής, με εργαστηριακή / επαγγελματική εμπειρία σε: · Συντήρηση / εγκατάσταση λογιστικών προγραμμάτων, λογιστικών πληροφοριακών συστημ
  10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Τ.Θ. 22 - Τ.Κ. 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Αποστολίδου Τηλέφωνο: 2310.494.110 Φαξ: 2310.494.126 ΑΡΙΘΜΟΣ 5/2009 Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου σε ειδικό με εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο "Κατάρτιση Στελεχών του Δικαστικού Κλάδου στη Χρήση Προηγμένων Τεχνολογιών
  11. προσωρινά μη-διαθέσιμα όμως (http://windowsteamblog.com/blogs/windows7/archive/2009/01/09/update-on-windows-7-beta-availability.aspx): Due to very heavy traffic we’re seeing as a result of interest in the Windows 7 Beta, we are adding some additional infrastructure support to the Microsoft.com properties before we post the public beta. We want to ensure customers have the best possible experience when downloading the beta, and I’ll be posting here again soon once the beta goes live. Stay tuned! We are excited that you are excited!
  12. χρήσιμο, δωρεάν, ασφαλές (είναι της ΜΣ) αλλά ακόμα σε Βετα εργαλείο για ένα γρήγορο έλεγχο συνδεσιμότητας του Exchange σας. Αντιγράφω: ExRCA can check five different protocols: Exchange ActiveSync (EAS), the protocol used by mobile devices to connect directly to Exchange servers Outlook 2007 Autodiscover, the protocol that lets Outlook turn your username and password into a complete set of configuration parameters Exchange ActiveSync Autodiscover, the variant of the Autodiscover protocol used to enable automatic account configuration on mobile devices Outlook 2003 RPC/HTTP Inboun
  13. καλός, δωρεάν και ονλινε http://www.pdfonline.com/pdf2word/
  14. σύμφωνα με έρευνα: more than half of the computers that were out there don't have any kind of power-management policy at all 24% of the respondents said that they keep their workstations powered on 100% of the time." workstations, such as desktops and laptops, represent about 90% of the computing environment EMA calculated that the average cost to power the respondents' desktops is $149.10 a year. The average cost to power the respondents' laptops is considerably less—$23.26 a year On average, the survey found that desktops are kept on during 43% of nonwork hours (e.g., evenings, wee
  15. σύμφωνα με την έρευνα: Τα συστήματα πληροφορικής μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την κρίση. ο κλάδος της τεχνολογίας αντιστέκεται σθεναρά αύξηση κατά 2% αναμένεται στην αγορά πληροφορικής στη δυτική Ευρώπη κατά το 2009, η μεγαλύτερη αύξηση εκτιμάται ότι θα παρατηρηθεί στον κλάδο του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής “οι δαπάνες πληροφορικής των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να αυξάνονται παρά την κρίση. Η πληροφορική είναι στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, ειδικά σε περίοδο κρίσης επειδή καθιστά τις διαδικασίες αποδοτικότερες και οικονομικότερες. Αυξημ
  16. download What's New in SQL Server 2005 SP3 Books Online for Microsoft SQL Server 2005
×
×
  • Create New...