Jump to content

afotakel

Members
 • Posts

  2326
 • Joined

 • Days Won

  1

Everything posted by afotakel

 1. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ μαθηματικοί τύποι χωρίς κινέζικα βασανιστήρια (βλ mathtype). Να το είχα όταν ήμουν στη σχολή....
 2. το σκόπευα για το βλογ, αλλά εδώ ταιριάζει πιο καλά, μιας κ ο Θανάσης έδωσε πάσα Ερώτημα: ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ Ε MAIL ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;
 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης Εικονικού Κέντρου Δικτύου του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου ΕΔΕΤ (VNOC-3)» ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ.5 «Διαχείριση Προηγμένων Δικτυακών Υπηρεσιών: Ανάπτυξη υποδομής και υπηρεσίες QoS, VPNs και Bandwidth-on-demand», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 1 μηχανικό με σύμβαση ανάθεσης έργου. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα Απόφοιτος ΑΕΙ ή αντίστοιχο της αλλοδαπής στις περιοχές Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σχετικής κατεύθυνσης ή Μηχανικών Υπολογιστών, ή εναλλακτικά απόφοιτος ΑΕΙ με επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο. Πολύ καλή γνώση της σουίτας πρωτοκόλλου TCP/IP. Γνώσεις προγραμματισμού και εμπειρία σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω γλώσσες: Java, Perl, PHP, Python, C#. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν διαθέτει την παραπάνω εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα προαναφερθέντα αντικείμενα. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες υποψηφίους. Επιθυμητά προσόντα Εμπειρία στην διαχείριση δικτυακών συσκευών Cisco (δρομολογητές, μεταγωγείς Ethernet, Access Points). Εμπειρία σε διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων Linux και Windows Server. Εμπειρία σε εγκατάσταση παραμετροποίηση και συντήρηση δικτυακών υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 23/01/2009 τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση σε απλό χαρτί 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Υπόψη κας Φ. Μπορμπουδάκη Λεωφ. Κνωσού, ΤΚ 71409, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 2810-393330, FAX 2810-393318, E-mail: helpdesk@ucnet.uoc.gr
 4. Αυτό που θες να κάνεις λέγεται email relaying και το χρησιμοποιούν κατά κόρον οι σπαμμερ. Δε θα γλυτώσεις το ΡΟΡ3 στο ουτλοοκ λόγω του ότι ολοένα και περισσότεροι μαιλ σερβερ στον κόσμο κάνουν πλέον έλεγχο για το αν το εμαιλ που τους έρχεται π.χ. από οτενετ.γρ έρχεται όντως από τους επίσημους μαιλ σερβερς της οτενετ.
 5. Αν κατάλαβα καλά θες λύση archiving. Ρίξε μια ματιά στο http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/871110 αν σου κάνει. Δε χάνεις τίποτα και δε θα σου στοιχίσει ευρώ.
 6. μπορείς όμως να φτιάξεις το σκριπτ (εύκολο μέσω του μαναγεμεντ στυδιο), να το αποθηκεύεσεις ως sql script κ μετά να φτιάξεις ένα scheduled task (στα windows) που θα καλεί το σκριπτάκι, μέσω του osql (ή μέσω του sqlcmd αν κ νομίζω ο 2005 express δεν έχει sqlcmd)
 7. Μπορείς να πάρεις μπακαπ αλλά θέλει να το κάνεις είτε με t-sql μέσω του osql.exe είτε με γραφικό τρόπο με το δωρεάν Microsoft SQL Server Management Studio Express
 8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να προχωρήσει στην πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, από τις οποίες έξι (6) θέσεις Ελεγκτών και δύο (2) θέσεις ειδικών στην επιστήμη της πληροφορικής, δέχεται αιτήσεις υποψηφίων που να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: Για τους Ελεγκτές: · Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής · Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά τη λήψη του πτυχίου σε ελεγκτικές εργασίες · Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας · Εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων (για τους άνδρες υποψηφίους). Για τους ειδικούς στην επιστήμη της Πληροφορικής: · Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. · Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής που αποδεικνύεται με: o μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών ή o διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών. · Άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. · Εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων (για τους άνδρες υποψηφίους). Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη που διατίθεται μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. έως 14.30 στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, A όροφος, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: www.cmc.gov.gr Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 6/2/2009. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Κ. ΑΛΕΞΙΟΣ A. ΠΙΛΑΒΙΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 07-01-2009)
 9. TEI ΠΑΤΡΑΣ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> To συμβούλιο του TEI Πάτρας, αφού έλαβε υπόψη την κείμενη νομοθεσία, προκηρύσσει μία (1) θέση τακτικού ειδικού τεχνικού προσωπικού (ΕΤΠ) για τις εργαστηριακές ανάγκες των τομέων Μαθημάτων Υποδομής και Λογιστικών Μαθημάτων του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ειδικότητας Πληροφορικής ή ισότιμο αυτού πτυχίου της ημεδαπής n της αλλοδαπής, με εργαστηριακή / επαγγελματική εμπειρία σε: · Συντήρηση / εγκατάσταση λογιστικών προγραμμάτων, λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων / συστημάτων ERP. · Υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου. · Συντήρηση H/Y, λειτουργικών συστημάτων και δικτύων. Η αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, δηλαδή από 08-01-2009 μέχρι και 27-01-2009 στη γραμματεία του τμήματος Λογιστικής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 13.00 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Λογιστικής TEI Πάτρας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1. T.K. 263 34, Πάτρα. Για αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικό, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από τη σήμανση του ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του τμήματος (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.369.220, 2610.369.218) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του TEI Πάτρας: http://www.teipat.gr. Ο πρόεδρος του TEI Πάτρας Καθ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 07-01-2008)
 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Τ.Θ. 22 - Τ.Κ. 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Αποστολίδου Τηλέφωνο: 2310.494.110 Φαξ: 2310.494.126 ΑΡΙΘΜΟΣ 5/2009 Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου σε ειδικό με εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο "Κατάρτιση Στελεχών του Δικαστικού Κλάδου στη Χρήση Προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής μέσω της Τεχνολογικής Αναβάθμισης του Εκπαιδευτικού Έργου της Εθνικής Σχολής Δικαστών" που είναι χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Μέτρο "Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης", με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, το συνολικό ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα (10.710,00) ευρω συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων · Πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών η Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. · Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ. · Αναγνωρισμένη και τεκμηριωμένη εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων με λειτουργικά συστήματα Windows 2003/ΧΡ (διάγνωση βλαβών υλικού και λογισμικού, backups, εγκαταστάσεις λειτουργικού, προληπτική συντήρηση κτλ). Αυτή να πιστοποιείται εγγράφως με συστατικές επιστολές προηγούμενων εργοδοτών, επίσημα certifications των κατασκευαστριών εταιριών υλικού κτλ. · Άριστη γνώση αγγλικών (τουλάχιστον Lower, η κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του ΥΠΕΠΘ). · Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων · Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων Windows 2003/XR · Εμπειρία στην υποστήριξη & συντήρηση ιστοσελίδων. · Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. · Εξοικείωση με σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΕΣΔΙ το αργότερο μέχρι την 26 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: · Αίτηση · Βιογραφικό σημείωμα · Αντίγραφα τίτλων σπουδών · Άλλα στοιχεία (π.χ. συστατικές επιστολές σχετικές με προηγούμενη προγραμματιστική εμπειρία, διπλώματα ξένων γλωσσών, πιστοποιήσεις, δείγματα ιστοσελίδων κτλ.) που μπορούν να τεκμηριώσουν τις εμπειρίες και ικανότητες του υποψηφίου. Διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Τέρμα Φοίνικα - Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 551 02 Υπόψη Ελένης Αποστολίδου Θεσσαλονίκη 8 Ιανουαρίου 2009. Ο διευθυντής Επιμόρφωσης και Οικονομικών Υποθέσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΈΛΑΡΑΣ αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 10-01-2008)
 11. προσωρινά μη-διαθέσιμα όμως (http://windowsteamblog.com/blogs/windows7/archive/2009/01/09/update-on-windows-7-beta-availability.aspx): Due to very heavy traffic we’re seeing as a result of interest in the Windows 7 Beta, we are adding some additional infrastructure support to the Microsoft.com properties before we post the public beta. We want to ensure customers have the best possible experience when downloading the beta, and I’ll be posting here again soon once the beta goes live. Stay tuned! We are excited that you are excited!
 12. χρήσιμο, δωρεάν, ασφαλές (είναι της ΜΣ) αλλά ακόμα σε Βετα εργαλείο για ένα γρήγορο έλεγχο συνδεσιμότητας του Exchange σας. Αντιγράφω: ExRCA can check five different protocols: Exchange ActiveSync (EAS), the protocol used by mobile devices to connect directly to Exchange servers Outlook 2007 Autodiscover, the protocol that lets Outlook turn your username and password into a complete set of configuration parameters Exchange ActiveSync Autodiscover, the variant of the Autodiscover protocol used to enable automatic account configuration on mobile devices Outlook 2003 RPC/HTTP Inbound SMTP email sent to your Exchange servers λινκ εδώ: https://www.testexchangeconnectivity.com/
 13. καλός, δωρεάν και ονλινε http://www.pdfonline.com/pdf2word/
 14. σύμφωνα με έρευνα: more than half of the computers that were out there don't have any kind of power-management policy at all 24% of the respondents said that they keep their workstations powered on 100% of the time." workstations, such as desktops and laptops, represent about 90% of the computing environment EMA calculated that the average cost to power the respondents' desktops is $149.10 a year. The average cost to power the respondents' laptops is considerably less—$23.26 a year On average, the survey found that desktops are kept on during 43% of nonwork hours (e.g., evenings, weekends). Τhis equates to an additional power cost of about $73 per desktop each year. Επίσης, σύμφωνα με την ΜΣ, η ενέργεια ενός πισιού κατενέμεται ως εξής: Ενδιαφέρον επίσης είναι το διάγραμμα "χρόνος εκκίνησης" - "ενέργεια" Να προσθέσω εδώ ότι πλέον με τα Βίστα (και τα windows 7 ασφαλώς) έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε μέσω group policy τις σχετικές ρυθμίσεις για τα πισιά μας, πράγμα που με τα ΧΡ είναι δύσκολο έως αδύνατο χωρίς τρίτα προγράμματα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 15. σύμφωνα με την έρευνα: Τα συστήματα πληροφορικής μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την κρίση. ο κλάδος της τεχνολογίας αντιστέκεται σθεναρά αύξηση κατά 2% αναμένεται στην αγορά πληροφορικής στη δυτική Ευρώπη κατά το 2009, η μεγαλύτερη αύξηση εκτιμάται ότι θα παρατηρηθεί στον κλάδο του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής “οι δαπάνες πληροφορικής των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να αυξάνονται παρά την κρίση. Η πληροφορική είναι στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, ειδικά σε περίοδο κρίσης επειδή καθιστά τις διαδικασίες αποδοτικότερες και οικονομικότερες. Αυξημένη ζήτηση για πληροφορική αναμένεται επίσης από το δημόσιο τομέα”. Από την άλλη πλευρά ο εξοπλισμός (hardware) εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 1,3%, Επίσης, εκτιμάται ότι η ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογιών πληροφορικής, που περιλαμβάνει τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Ελβετία και τη Νορβηγία, θα είναι πιο αποδοτική σε σύγκριση με αυτή των ΗΠΑ
 16. download What's New in SQL Server 2005 SP3 Books Online for Microsoft SQL Server 2005
×
×
 • Create New...