Jump to content

ΕΘΝΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Recommended Posts

Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο ζητάει<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1 Στέλεχος Τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης Λειτουργιών και Τεχνολογίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

   Συμμετοχή στην προδιαγραφή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση κεντρικών και περιφερειακών υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

   Συμμετοχή στην προδιαγραφή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, αναβάθμιση και γενικά διαχείριση περιεχομένου από το διαδίκτυο.

   Συμμετοχή στην εγκατάσταση και λειτουργία διαδικτυακού τόπου και κόμβου πρόσβασης χρηστών και άλλων συστημάτων πρόσβασης.

   Συμμετοχή στην επισκόπηση των διαδικασιών ασφαλείας των συστημάτων και στη διαχείριση συστημάτων λήψης αντιγράφων ασφαλείας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει:

    Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία συμμετέχουν, η οποία αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της νέας ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.

    Να κατέχουν πτυχίο πληροφορικής ή δίπλωμα μηχανικού ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου της ημεδαπής. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η κατά νόμο αναγνώριση του. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

    Να κατέχουν συνολική προϋπηρεσία - εγγράφως αποδεικνυόμενη - πλέον των πέντε (5) ετών στη διαχείριση εξυπηρετητών και χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών πρωτοκόλλων σε συστήματα Windows. Τυχόν επαγγελματική εμπειρία στη χρήση ή και διαχείριση συστημάτων UNIX θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

    Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία διαχείρισης δικτυακών υπηρεσιών IP και της λειτουργίας των αντίστοιχων πρωτοκόλλων τους (DNS, SMTP, ΙΜΑΡ, NFS, CIFS κ.λπ.).

    Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση Active Directory και βάσεων δεδομένων.

    Να διαθέτουν θεωρητική και επαγγελματική εμπειρία στ κ τεχνολογίες ιστού (HTTP, HTML, Javascript, VRML κ.λπ.).

    Να διαθέτουν ολοκληρωμένη γνώση υλοποίησης διαδικασιών ασφάλειας σε διαδικτυακό, δικτυακό και συστημικό επίπεδο και στους τρόπους αντιμετώπισης αντίστοιχων προβλημάτων.

    Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε τεχνική διαχείριση οπτικοακουστικού περιεχομένου.

    Να διαθέτουν διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Τυχόν ερευνητική εμπειρία σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο του φορέα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

   Τυχόν επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό σε περιβάλλοντα Win32 ή POSIX θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

    Να διαθέτουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον γνώση μιας εκ των υπολοίπων ξένων γλωσσών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

   Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. (Σημείωση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπ παϊκής Ενωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα προσκαλούνται να καταθέσουν αίτηση. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

   Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

    Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

    Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών γλωσσομάθειας.

    Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της επαγγελματικής ενασχόλησης, εμπειρίας και προϋπηρεσίας του υποψηφίου.

    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου δ του N. 1599/1986 (σε αντικατάσταση του αντιγράφου ποινικού μητρώου), το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «...ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη» ή σε αντίθετη περίπτωση ότι «...έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις...».

    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/1986, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «...ότι όλα τα συνοδεύοντα την αίτηση μου, βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά συνυποβαλλόμενα στοιχεία, είναι ακριβή».

    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο στρατολογικής κατάστασης.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας

για την υποβολή των αιτήσεων.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη «ΕΘΝΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ»

(υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης), στη διεύθυνση Αλ. Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 71 Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31/07/2009. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως, δεν

θα εξεταστούν.

προθεσμία - τροποσ αξιολόγησης των αιτήσεων

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει όλες τις εμπρόθεσμες αιτήσεις και θα καλέσει σε προσωπική συνέντευξη τους υποψηφίους που θα έχουν υποβάλει προσηκόντως όλα τα ανωτέρω τυπικά προαπαιτούμενα, εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, ύστερα από τον έλεγχο συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων και αξιολόγηση της εμπειρίας και των εν γένει ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων θα προβεί σε εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή και πρόσληψη.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 210-90.94.700, κατά τις ώρες 10.00-14.00 ή να στείλει e-mail στο avarchive@avarchive.qr

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...