Jump to content

gvarakis

Moderators
 • Posts

  315
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by gvarakis

 1. Διαθέσιμο από το Windows Phone Marketplace. Σημειώστε πως στο Marketplace αναφέρεται λάθος version number (4.3.8092.1000) ενώ η σωστή που είναι και διαθέσιμη είναι η (4.1.8092.0000) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το update, δείτε εδώ το σχετικό KB Artice
 2. Αν ΔΕΝ ψάχνεις για δωρεάν λύση, ο DPM2012 με Primary & Secondary Protection είναι πολύ αξιόπιστη και ικανή λύση, μιας που στέλνει μόνο τις αλλαγές από το ένα backup στο άλλο, και μάλιστα με bandwidth throttling εφόσον το επιθυμείς.
 3. Είναι διαθέσιμο το October 2012 Cumulative Update για τον MS Lync 2010! Product<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Version KB Download Lync 2010 (64bit client) 4.0.7577.4356 2737155 MS download Lync 2010 (32bit client) 4.0.7577.4356 2737155 MS download Lync 2010 Attendee (User Install) 4.0.7577.4356 2752157 MS download Lync 2010 Attendee (Admin Install) 4.0.7577.4356 2752160 MS download Lync Server 2010 4.0.7577.205 2493736 MS download Επίσης είναι διαθέσιμο στα απανταχού marketplaces το Update του Lync Phone edition. Enjoy!
 4. Από τα Logs που πήρες σε Lync & Asterisk βρήκες διαφορές στο DTMF? Επίσης, χωρίς να είμαι ειδικός στο Asterisk [H] νομίζω πως θα πρέπει εκτός από τα Lync trunk dtmf settings, να κάνεις την αντίστοιχη ρύθμιση και στα PSTN interface. Με την ευκαιρεία, αν αντί η κλήση να έρχεται από το κινητό σου (PSTN) έρθει από ένα SIP phone registered @ Asterisk, υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά?
 5. Καλησπέρα, μπορείς να πάρεις ένα Trace στο Lync Server (SIP Stack) την ώρα που πληκτρολογείς το conf ID για να δούμε τι φτάνει τελικά στο Lync Server? Υπάρχει μια περίτπωση να χάνει κάποι ή κάποια ψηφία, ή να μην παίρνει καθόλου DTMF. Σε γενικές γραμμές το rfc2833 είναι το preferred setting, μαζί με g711.ulaw Σε κάθε περίπτωση κάνε ένα SIP trace σε Lync & Asterisk για να δούμε τι βλέπει ο ένας και τι ο άλλος στο DTMF.
 6. Το product group του Operations Manager είχε υποσχεθεί πως σταδιακά θα διαθέσει management packs για το Windows Server 2012 και τους ρόλους του. Κατ' αρχήν λοιπόν έχουμε διαθέσιμο το MP για το Core OS Support (v 6.0.6989.0) ενώ κυκλοφόρησαν και τα αντίστοιχα για τον IIS8, για τα AD CS (Certificate Cervices) και τέλος για τα AD RMS (Rights Management Services). Επίσης δόθηκε μια διευκρίνηση ως προς την υποστήριξη παρακολούθησης Windows Server 2012 από Ops Mgr 2007R2 Management Group. Συνοπτικά, υποστηρίζεται η παρακολούθηση, με την προϋπόθεση, ότι στον Windows Server 2012, θα εγκαταστασθεί Operations Manager Agent 2012, και όχι ο 2007R2. Happy Monitoring!
 7. Εϊπαμε, το Powershell μπορεί να κάνει τα πάντα! Μπορεί ακόμα και να κατεβάσει για κάποιον σε ένα φάκελο όλα τα ξεχωριστά Executables που απαρτίζουν το System Center 2012 SP1 Beta , με τις παρακάτω εντολές :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> $DestPath = ‘Ε:\Downloads\SystemCenter2012SP1Beta’ $uri = “http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34607” MD $DestPath $url = invoke-webrequest $uri $url | select -exp links | where {$_.href -like "*.exe"} | select -exp href | foreach{Start-BitsTransfer $_ $DestPath; Start-Sleep –s 30} Μετά, εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> [H] Και ιδού το αποτέλεσμα ...
 8. Υπάρχει ένα αρχαίο ρητό στην πληροφορική : When EVERYTHING else fails, Read The F***g Manual (RTFM) Για όσους λίγους, δεν το ακολουθούν, υπάρχει το παρακάτω [H] : Quickly learn tips, shortcuts, and common operations in the new Windows Powershell 3.0, Windows PowerShell Workflow, Windows PowerShell ISE, Windows PowerShell Web Access, Server Manager for Windows Server 2012, WinRM, WMI, and WS-Man.
 9. Διαθέσιμη είναι πλέον και η τελική έκδοση του Windows Management Framework 3.0, η οποία εκτός των άλλων περιέχει και το Powershell v3.0 καθώς και το ανανεωμένο Integrated Scripting Environment (ISE). Προαπαιτούμενο το .Net v4.0 και διαθέσιμο για Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008R2 SP1, Windows Vista SP2 (έχει κανείς ακόμα τέτοιο???) και Windows 7 SP1 Enjoy ΕΔΩ
 10. Καθώς τα συστήματα αυξάνονται και πληθύνονται, γίνεται όλο και πιο έντονη η ανάγκη για αυτοματοποίηση των διαδικασιών, αλλά και για εύκολη μαζική εκτέλεση διεργασιών. Ο ιδανικός βοηθός της νέας εποχής, είναι το Windows Powershell, και ειδικότερα η δυνατότητα του Remoting, μέσω της οποία μπορούμε να συνδεθούμε από μια κονσόλα Powershell v2.0 που τρέχει στον υπολογιστή μας, σε έναν ή περισσότερους απομακρυσμένους υπολογιστές, προκειμένου να εκτελέσουμε εντολές ή και ολόκληρα scripts. Το Remoting, βασίζεται στο Windows Remote Management Service (WinRM) και το transport γίνεται πάνω από http (default : tcp port 5985) Με την εγκατάσταση ενός Windows Server 2008R2, το Powershell Remoting ΔΕΝ είναι ενεργοποιημένο. Μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε από ένα Privileged Powershell Session, με χρήση της εντολής Enable-PSRemoting –Force Τι κάνει λοιπόν η παραπάνω εντολή? Βάζει το WinRM Service σε Auto Start mode (default στα Windows Server 2008R2, disabled στα Windows 7) Δημιουργεί ένα listener για το WinRM Service Δημιουργεί τα κατάλληλα Windows Firewall Exceptions Τι γίνεται όμως αν τα συστήματα είναι πολλά; Θα κάνουμε logon ένα προς ένα, θα ανοίγουμε Powershell και θα εκτελούμε Enable-PSRemoting? Μάλλον όχι … Θα καταφύγουμε σε γνωστές καλές πρακτικές, με χρήση Group Policy Object Η πιο απλή περίπτωση είναι η χρήση ενός logon script, το οποίο θα περιέχει μία μόνο γραμμή, και θα γράφει (τι άλλο?) Enable-PSRemoting –Force Η πιο εξειδικευμένη θα είναι να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις ενέργειες που είδαμε παραπάνω : Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > System Services : Windows Remote Management (WS-Management) Properties Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Remote Management (WinRM) > WinRM Service : Allow Automatic Configuration of Listeners Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Windows Firewall with Advanced Security > Inbound Rules Αφού γίνει Apply η GPO, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να συνδεθούμε απομακρυσμένα σε ένα Remote Powershell Session : $cred = Get-Credentials Enter-PSSession –ComputerName Server1 –Credential $cred Run any command you like
 11. Διαθέσιμο εδώ και λίγες μέρες το τελευταίο Cumulative Update (June 2012) για το Lync Server & Clients. Δείτε τον παρακάτω πίνακα ανά component με KB Articles και download links Product<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Version KBs Download Lync 2010 (64bit client) 4.0.7577.4103 2701664 MS download Lync 2010 (32bit client) 4.0.7577.4103 2701664 MS download Lync Server 2010 4.0.7577.199 2493736 MS download Lync 2010 Group Chat Client 4.0.7577.4102 2701665 MS download Lync 2010 Group Chat Admin 4.0.7577.4102 2707265 MS download Lync 2010 Phone Edition [Polycom CX700 and LG-Nortel IP Phone 8540] 4.0.7577.4100 2724545 MS download Lync 2010 Phone Edition [PolycomCX500, CX600 and CX3000] 4.0.7577.4100 2701671 MS download Lync 2010 Phone Edition [Aastra 6721ip and 6725ip] 4.0.7577.4100 2701667 MS download Lync 2010 Phone Edition [HP 4110 and 4120] 4.0.7577.4100 2701670 MS download
 12. Κυκλοφόρησε ανανεωμένη έκδοση για το Lync Client for Android (version 4.0.5324.3000) διαθέσιμη από το Android App Store Περισσότερες πληροφορίες : http://support.microsoft.com/kb/2716895/en-us
 13. Δείτε εδώ, ψάξτε για ότι βγήκε 2/4 και μετά ... φυσικά αναμένεται συνέχεια!
 14. Ήρθε λοιπόν χθες και στο δικό μου το inbox η πρώτη καλή είδηση της νέας χρονιάς. Ο τίτλος του MVP on Lync θα ισχύσει για έναν ακόμη χρόνο, το δύσκολο δηλαδή αυτό και "τρομακτικό" στην όψη και την ιδέα 2012. Με αυτή την ευκαιρεία θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ο καθένας με τον τρόπο του κάνουν δυνατή την ύπαρξη της κοινότητας, και μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε, να μοιραζόμαστε σκέψεις, απόψεις, απορίες και λύσεις. Από το "κοινοτικό" 2011 θα κρατήσω το -για άλλη μια φορά- συγκλονιστικό IT Pro & Dev Connections 2011. Εύχομαι ολόψυχα το 2012 να μπορέσει ο καθένας να το περάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και πιστεύω πως έχει έρθει ο καιρός -υπό την πίεση των περιστάσεων- να κάνουμε όλοι μια επαναξιολόγιση των προτεραιωτήτων μας, να αναζητήσουμε άλλους -πολλές φορές ξεχασμένους- τρόπους να εκφραστούμε και να χαρούμε, ώστε να ξεπεράσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυσκολίες, αλλά και τις προκλήσεις που θα βρούμε αναπόφευκτα μπροστά μας. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!
 15. Επιτέλους! Ένα και πλέον χρόνο μετά το RTM, το πολυπόθητο Lync Mobility (clients for mobile devices) είναι εδώ! Από χθες 12/12 είναι διαθέσιμο το σχετικό update καθώς και το σχετικό documentation. Προαπαιτούμενο, είναι η Lync υποδομή να είναι Up to date (Lync CU4 – KB2493736). Το παρεχόμενο feature set, περιλαμβάνει IM, Presence, contacts & groups management, Call via work, Single number reach, Single-click join Conference. Υποστηριζόμενες συσκευές mobile, όσες τρέχουν Windows Phone (Mango flavor), iPhone, Android, Nokia Symbian. Δυστυχώς υπάρχει πλήρης απουσία υποστήριξης για VoIP σε όλη τη γκάμα των mobile clients. Stay tuned, θα ακολουθήσει deployment guide!
 16. Ναι, τραγική ειρωνία, 30/11 βάλανε τα IC3.1 στο VM και την άλλη μέρα βγήκε το v3.2 Αλλά επειδή θα υπάρχουνε αρκετά ξεχασμένα IC v3.1 ...
 17. Σήμερα είχα ραντεβού σε ένα πελάτη σχετικά με την παραμετροποίηση ενός SCOM 2007R2. Κατά την είσοδό μου στο γραφείο της μηχανογράφησης, βλέπω έναν (σχεδόν) πανικόβλητο SysAdmin να παλέβει με έναν System Center Virtual Machine Manager 2008R2 SP1 στα πρόθυρα κατάρευσης! Η εικόνα τραγική, Hosts not responding, VM’s in failed state, και από κάτω το Hyper-V Cluster καθώς και όλα τα VM Cluster Resources να χαίρουν άκρας υγείας! Στα System Logs βλέπουμε το VMM Service να σκάει και να κάνει restart κάθε λίγα λεπτά. Λόγω των αλεπάλληλων restart, tasks όπως provisionning, live migration μένουμε ‘μισά’ για τον VMM με αποτέλεσμα να εμφανίζουν failed state VM’s (εξ ου και τα κοκκινάδια στην κονσόλα του VMM) Καθώς λοιπόν το ψάχνουμε, βρίσκουμε στα event του VMM (Event Viewer –> Application and Services Log –> Microsoft –> VM Manager) τα Errors με Event Id 1 & 19999, και μαζί τις ‘μαγικές’ φράσεις : System.ArgumentException: Version string portion was too short or too long Microsoft.Carmine.ViridianImplementation.VirVMIntegrationService.PopulateKVPElements() Όπου αρχίζω να υποψιάζομαι κάτι που τρέχει Integration Services με ‘παράξενο’ τρόπο … Με βάση το event, καταλήγουμε στο ΚΒ 2586286 το οποίο αναφέρεται σε πρόβλημα το με το οποίο ο Virtual Machine Manager (2008, 2008R2, 2008R2 SP1) παθαίνει ταράκουλο, όταν τρέξει VM Refresh σε ένα Virtual Machine, το οποίο τρέχει Reh Had Enterprise Linux 6.0 or 6.1 καθώς και CentOS 6.0 με εγκατεστημένα Linux Integration Services version 3.1 Συγκεκριμένα, η έκδοση του Kernel που επιστρέφεται από το KVP (Key Value Pair) Exchange είναι μεγαλύτερη από όσο προβλέπεται (error 1 παραπάνω) και αυτό προκαλεί unhandled exception crash στον VMM! Για την επίλυση του προβλήματος, απενεργοποιούμε το KVP Exchange, κάνοντας login ως root στο Linux VM και τρέχοντας την παρακάτω εντολή : /sbin/chkconfig --level 35 hv_kvp_daemon off Κατόπιν, κάνουμε kill το σχετικό process (ή απλά κάνουμε restart αν δεν ξέρουμε πώς) Πίσω στην τρέλα του προβλήματος, ψάχνουμε το προβληματικό cluster και δεν βρίσκουμε κανένα Linux VM που να τρέχει integration services! Ψάχνοντας καλύτερα, βρήκαμε το VM σε έναν standalone staging / test server που ήταν VMM managed και του οποίου το VM είχε προκαλέσει όλη αυτή την αναταραχή στο VMM και την υποδομή του πελάτη … (Φυσικά, η προγραμματισμένη δουλειά δεν έγινε [H]) Συμπέρασμα 1 : Τα φαινόμενα απατούν (άλλα έλεγε ο VMM άλλα το Cluster Service) Συμπέρασμα 2 : Όταν ένα σύστημα έχει πολλά εργαλεία για την ίδια δουλειά, just stick with one (όλες οι παρενέργειες, πέρα από το vmm service restart, προκλήθηκαν από ενέργειες που έμειναν στη μέση στο VMM, και τις προχώρησε ο admin από το Cluster Manager ή το Hyper-V manager) Συμπέρασμα 3 : Ένας κακός πιγκουίνος, φτάνει να σκοτώσει το θεμελιώδη λίθο του MS Private Cloud [6]
 18. Μόλις σήμερα, έγινε η αρχή της κυκλοφορίας μιας σειράς από Lync Clients για πλατφόρμες πέρα από τα MS Windows. Πρώτος λοιπόν client που κυκλοφορεί είναι ο Client for MAC, που έρχεται να προσθέσει λειτουργίες IM & Presence, Audio & Video Conferencing στους κατόχους συσκευών με “δαγκωμένο μήλο”. Ο Client θα είναι διαθέσιμος από τον Οκτώβριο μέσω του Microsoft Office for Mac 2011 Volume Licensing SKU. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Office for Mac site καθώς και στο Unified Communications Group Team Blog και το ενημερωμένο Feature Comparison Chart στο Technet. Και αφού έγινε η αρχή, περιμένουμε και τις πολυαναμενόμενες mobile versions που θα κυκλοφορήσουν για Windows Phone 7, iPhone, Nokia, Android ως το τέλος του έτους.
 19. Μετά από αρκετό καιρό αναμονής (δέκα μήνες από την κυκλοφορία), κυκλοφόρησε το documentation για τα Group Policy Option του Lync Client 2010. Στο παρακάτω link θα βρείτε το σχετικό Group Policy Administrative Template file, καθώς και ένα Excel Spreadsheet που περιέχει τις σχετικές ρυθμίσεις μαζί με την περιγραφή τους. Enjoy …
 20. Το DNS Load Balancing έχει την εξής έννοια (προσπαθώ να το πω όσο γίνεται πιο απλά) Καταχωρούμε ένα SRV Record (πχ sip.mydomain.com) Καταχορούμε δύο A records για το sip.mydomain.com με τις IP's των 2 DNS Load Balanced Servers. Ο Lync Client Κατά το DNS query, λαμβάνει ΚΑΙ τις 2 IP's και προσπαθεί να συνδεθεί σε όποια από τις 2 είναι διαθέσιμη. Ελπίζω να έγινε κατανοητό. Πες μου αν θέλεις περισσότερες λεπτομέρειες.
 21. Ναι. Η τοπολογία που περιγράφεται στο Architecture Diagram (2) είναι αυτή που σου χρειάζεται. Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με το DNS Load Balancing θα πρότεινα για αρχή να διαβάσεις το εξαιρετικό άρθρο από το NextHop : http://blogs.technet.com/b/nexthop/archive/2011/05/25/dns-load-balancing-in-lync-server-2010.aspx Και μια μικρή παρατήρηση : Οι εξωτερικοί χρήστες θα συνδεθούν στο 'ζωντανό' Pool, ΑΛΛΑ αυτό αφορά τα services του Edge (Access, AV, WebConf). Τα HTTP/S services που περνάνε μέσω του Reverse Proxy, ΔΕΝ θα είναι redundant, εκτός και αν εφαρμόσεις αντίστοιχη υλοποίηση ΚΑΙ σε ότι αφορά τον reverse proxy (ο TMG μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα). Αν δεν κάνεις κάτι τέτοιο, οι χρήστες δεν θα ανανεώνουν το Address Book, ενώ δεν θα μπορούν να κάνουν και expand distribution groups.
 22. Οι χρήστες πυο συνδέονται από εξωτερικό δίκτυο (internet) συνδέονται μέσω του Access Edge Server, και ΔΕΝ χρειάζονται VPN για να συνδεθούνε στο Lync, όπως ακριβώς δεν χρειάζονταν VPN στον OCS2007R2! Εσύ έχεις εγκαταστήσει Edge Server ή μόνο τον Standard Edition (εσωτερικό)? Έχεις δημιουργήσει τις ζώνες (internal, dmz, external) με τα σωστά firewall / ports? Σε κάθε περίπτωση του troubleshooting χωρίς να μας δίνεις στοιχεία για την εγκατάστασή σου θα είναι ... επίπονο (το λιγότερο...) []
 23. Να φανταστώ ότι δεν έχεις ούτε audio/video. Καταρχην, τα Services είναι όλα started στον Edge Server? Και επιπλέον, δώσε μας σε παρακαλώ τις ρυθμίσεις σου : Internal & External FQDN, IP's, Certificate summary (Names, SAN's) για να δούμε αν υπάρχει error σε κάτι από αυτά ...
 24. Τι ενοείς self signed? Από internal Certification Authority? Αν ναι, έχεις εισάγει το Root Certificate του internal CA στα Trusted Root Certification Authorities στο Computer Account του Edge Server? Δες τα logs. Θα αναφέρουν σίγουρα για ποιο λόγο δεν σηκώθηκε ποιο service!
 25. ok. Ας ξεκινήσουμε τότε από τα βασικά. Έχεις presence + click to call integration μέσα από το Outlook?
×
×
 • Create New...