Jump to content
  • entries
    132
  • comments
    82
  • views
    49431

Entries in this blog

Χρήση Προβολής Παρουσιαστή

Presenter View in PowerPoint 13 Ακόμα έχετε ενδοιασμούς για να κάνετε μία Παρουσίαση; Πάντα μπερδεύεστε με το τι βλέπει το κοινό και με το τι βλέπετε εσείς; Εδώ κάνει την εμφάνιση του η Χρήση Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View). Είναι ο καλύτερος τρόπος για να δούμε την παρουσίασή μας με τις σημειώσεις σε έναν υπολογιστή, καθώς το κοινό παρακολουθεί την παρουσίαση χωρίς τις σημειώσεις μας. Σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint έπρεπε να ενεργοποιήσουμε την εντολή Χρήση Προβολής Παρου

philippe

philippe

Χαμένοι στη Μετάφραση…

Δεν πρόκειται για το έργο Lost in Translation που πρωταγωνιστούσε ο Bill Murray, αλλά για τις δυνατότητες μετάφρασης που μας παρέχει το Word 2010. Το αναβαθμισμένο εργαλείο μετάφρασης του Office είναι το καταλληλότερο για να παίρνετε την ουσία ενός εγγράφου και για να ελέγχεται φράσεις σε ξένες γλώσσες. Μπορείτε να στείλετε ένα ολόκληρο έγγραφο για μετάφραση στον φυλλομετρητή σας, να μεταφράσετε μία περιοχή και να εμφανιστεί η μετάφραση στο research pane, ή να χρησιμοποιήσετε τον καινούργιο M

philippe

philippe

Υπερσύνδεσμοι Στο Excel

Hyperlinks in Excel Ένα χαρακτηριστικό του Παγκόσμιου Ιστού είναι οι υπερσύνδεσμοι, δηλαδή οι συνδέσεις από ένα έγγραφο προς άλλα σημεία του ίδιου εγγράφου, ή σε άλλα αρχεία που βρίσκονται σε άλλο σημείο του δικτύου και όπου έχει πρόσβαση ο χρήστης. Στο Excel 2010, έχουμε το δικαίωμα να δημιουργήσουμε υπερσυνδέσμους που να οδηγούν σε άλλα κελιά ή φύλλα εργασίας του βιβλίου εργασίας. Ακόμα να δημιουργήσουμε συνδέσεις σε άλλα αρχεία του Office, ακόμα και να δημιουργήσουμε συνδέσεις που να οδηγού

philippe

philippe

Ταυτόχρονη Μορφοποίηση Πολλαπλών Φύλλων Εργασίας

Format Multiple Sheets At The Same Time Αρκετές φορές θέλουμε να μορφοποιήσουμε περισσότερα από ένα φύλλο εργασίας, έτσι ώστε να εμφανίζονται όλα με την ίδια μορφή. Για παράδειγμα, θέλουμε να γεμίσουμε με χρώμα την πρώτη γραμμή (1) και την πρώτη στήλη (Α) και στα τρία φύλλα του βιβλίου εργασίας με ένα ανοιχτό κόκκινο χρώμα. Επίσης, θέλουμε όταν θα καταχωρίσουμε δεδομένα στο κελί αυτά να εμφανίζονται με έντονη γραφή και να είναι στοιχισμένα στο κέντρο. Δεν θα πρέπει λοιπόν, να κάνουμε τις όπο

philippe

philippe

Σύνδεση του Outlook 13 Με Το Λογαριασμό Μας Στο Hotmail

Θέλετε να ελέγχετε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το λογαριασμό σας στο Hotmail στο Outlook 13; Μαζί με τις Επαφές (Contacts) σας και το Ημερολόγιό (Calendar) σας; Δεν θέλετε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τίποτα γιατί σας φαίνεται πολύπλοκο; Διαδικασία απλή και γρήγορη η οποία περιγράφεται παρακάτω!!! Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab File (Αρχείο) για να περάσουμε σε προβολή backstage και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού να επιλέξουμε την κατηγορία Info (Πληρ

philippe

philippe

Συνάρτηση Αντιμετάθεσης Για Συνδεδεμένα Δεδομένα

Transpose Function with Linked Data Όπως ανέφερα και σε προηγούμενο post, όταν επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε την Αντιμετάθεση (Transpose) από τις Επιλογές Επικόλλησης (Paste Options), τα δεδομένα μεταξύ των δύο πινάκων δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να Αντιμεταθέσουμε δεδομένα, έτσι ώστε όποιο δεδομένο αλλάξουμε στον πρώτο πίνακα, αμέσως το δεδομένο να αλλάξει και στην αντιμετατιθεμένη έκδοση. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να μετρήσουμε τις Γραμμ

philippe

philippe

Συγχώνευση Αλληλογραφίας Με Τη Χρήση Του Οδηγού

How To Use The Mail Merge Step By Step Wizard Πολλές επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί επικοινωνούν με τους πελάτες τους μέσω επιστολών, δελτίων τύπων, διαφημιστικών επιστολών τα οποία αποστέλλονται σε όλα τα άτομα μέσω μιας λίστας διανομής. Για παράδειγμα, η SystemPlus θα μπορούσε να στείλει μια επιστολή σε όλα τα μέλη μας λίστας διανομής για να διαφημίσει τις καινούργιες εκπαιδευτικές της υπηρεσίες. Το Word μας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργούμε ομαδικές επιστολές που περιέχουν ένα στα

philippe

philippe

Συγχώνευση Αλληλογραφίας Με Τη Χρήση Της Κορδέλας

Mail Merge With The Use Of The Ribbon Όπως αναφέραμε, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας, πρέπει να δημιουργήσουμε το κύριο έγγραφο. Δημιουργούμε ένα νέο κενό έγγραφο και πληκτρολογούμε τα περιεχόμενα του κυρίου εγγράφου αφήνοντας πέντε κενές γραμμές στην αρχή του εγγράφου και μεταβαίνουμε στο Tab Στοιχεία Αλληλογραφίας (Mailings) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στην περιοχή Έναρξη Συγχώνευσης Αλληλογραφίας (Start Mail Merge) της κορδέλας, πατάμε στο βέ

philippe

philippe

Πώς να Εξάγουμε και Να Εισάγουμε Όλες Τις Προσαρμόσεις της Κορδέλας και της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης

Backup and Restore Your Office 2010 Ribbon And Quick Access Toolbar Όπως όλοι γνωρίζουμε στο Microsoft Office 2010, μπορούμε να προσαρμόσουμε την Κορδέλα και την Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας tab με όλες τις εντολές που χρησιμοποιούμε συχνά, και μπορούμε να προσθέσουμε εντολές που χρησιμοποιούμε πιο συχνά στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης. Δεν είναι κρίμα που θα πρέπει να τις προσαρμόσουμε ξανά και ξανά, εάν χρησιμοποιούμε κάποιον καινούργιο

philippe

philippe

Πώς Να Εμφανίσουμε Το Τμήμα Παραθύρου Περιοχής Στυλ

How to Show The Style Area Pane in Word 2010 Ακόμα και εάν δεν το γνωρίζουμε όλα τα Έγγραφα του Word περιέχουν Στυλ, ακόμα και εάν δεν το έχουμε εφαρμόσει εμείς οι ίδιοι. Όταν δημιουργούμε ένα Νέο Κενό Έγγραφο (Blank New Document), αυτό είναι βασισμένο στο Πρότυπο Normal.dot και το κείμενο που πληκτρολογούμε είναι βασισμένο στο Βασικό Στυλ (Normal Style). Ένας τρόπος για να δούμε τι στυλ έχουν εφαρμοστεί στο έγγραφό μας είναι να εμφανίσουμε το Τμήμα Παραθύρου Περιοχής Στυλ στις Προβολές Δι

philippe

philippe

Πώς να Εισάγουμε μία Εικόνα στο Σώμα Μηνύματος Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

How to Insert an Image Inline in an Email with Outlook Πολλές φορές θα βρεθούμε στην ανάγκη να εισάγουμε μία εικόνα, φωτογραφία σε ένα μήνυμα αλληλογραφίας του Outlook, έτσι ώστε η εικόνα να βρίσκεται στο κυρίως σώμα του μηνύματος και όχι ως συνημμένο. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα: Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μήνυμα με HTML μορφή, όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Τότε τοποθετούμε τον εισαγωγέα μας στο σημείο που θέλουμε η ει

philippe

philippe

Πώς Να Εισάγουμε Ένα Υδατογράφημα Σε Ένα Έγγραφο

How To Insert A Watermark In A Word Document Τι είναι όμως ένα Υδατογράφημα (Watermark); Είναι κείμενο ή μία εικόνα που εμφανίζεται πίσω από το κείμενο του εγγράφου σε αχνή μορφή. Με το Υδατογράφημα (Watermark) μπορούμε να επισημάνουμε ένα έγγραφο ως Εμπιστευτικό, Πρόχειρο και άλλα πολλά. Για να μπορέσουμε να δούμε το Υδατογράφημα (Watermark) θα πρέπει να είμαστε σε προβολή Διάταξη Εκτύπωσης (Print Layout) ή Ανάγνωση Σε Πλήρη Οθόνη (Full Screen Reading). Για να εισάγουμε ένα Υδατογράφημα (

philippe

philippe

Πώς Να Εισάγουμε Ένα Εξώφυλλο Σε Ένα Έγγραφο

How to Add a Cover Page in a Word Document Μόλις έχουμε τελειώσει ένα έγγραφο του Word και συνειδητοποιούμε ότι θέλουμε να προσθέσουμε ένα Εξώφυλλο (Cover Page) σε αυτό. Πολύ απλή διαδικασία ειδικά τώρα με το Word 2010. Ποια βήματα χρειάζονται για να δημιουργήσουμε ένα Εξώφυλλο(Cover Page); Επιλέγουμε το Tab Εισαγωγή (Insert), και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Σελίδες (Pages) επιλέγουμε την εντολή Εξώφυλλο (Cover Page) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα: Μόλις επι

philippe

philippe

Πώς Να Εισάγουμε Αυτόματα Την Υπογραφή Μας Σε Έγγραφα

How To Insert Your Digital Signature Automatically In Word Document Όλοι πιστεύω πώς έχουμε βρεθεί στην ανάγκη να εισάγουμε την χειρόγραφη υπογραφή μας(την οποία έχουμε σε ψηφιακή μορφή στον υπολογιστή μας) σε κάποιο έγγραφο, να πρέπει να μεταβαίνουμε στο Tab Εισαγωγή (Insert) και από εκεί να διαλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Εικόνας (Insert Picture), να αναζητούμε πού έχουμε αποθηκεύσει την υπογραφή μας και μετά να την εισάγουμε στο έγγραφό μας. Ταλαιπωρία σκέτη!!! Υπάρχει τρόπος όμως για να

philippe

philippe

Πώς να Διαγράψουμε Όλα Τα Αντικείμενα Σε Ένα Φύλλο Εργασίας

How To Delete All Objects At Once In A Spreadsheet Υποθέτουμε ότι έχουμε γραφήματα και αντικείμενα σε ένα φύλλο εργασίας και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την εμφάνισή τους και θέλουμε να τα διαγράψουμε όλα με μία κίνηση. Τι κάνουμε; Αντί να τα επιλέγουμε ένα, ένα (χρονοβόρα διαδικασία) και έπειτα να πατάμε το κουμπί delete κάθε φορά, υπάρχει μία πολύ πιο γρήγορη διαδικασία εάν ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. Στο tab Κεντρική (Home) και στην περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Επεξεργασί

philippe

philippe

Πώς Να Απενεργοποιήσουμε Την Αυτόματη Προσαρμογή Κειμένου

How To Disable Auto Resize Of Fonts in PowerPoint Στο PowerPoint όταν καταχωρούμε κείμενο σε θέσεις αντικειμένου, το κείμενο αυτόματα συρρικνώνεται έτσι ώστε να χωράει στο πλαίσιο ελέγχου αντικειμένου. Η Αυτόματη Προσαρμογή Κειμένου (AutoFit) συρρικνώνει το κείμενο καθώς το πληκτρολογούμε, όπου έχει ως αποτέλεσμα η γραμματοσειρά να είναι πολύ μικρή για να μπορεί να τη δει το κοινό. Αρκετοί άνθρωποι βρίσκουν αυτό το χαρακτηριστικό ενοχλητικό και εκνευριστικό. Το πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμ

philippe

philippe

Πώς Να Αλλάξουμε Την Ανάλυση Εικόνας Σε Προγράμματα Του Office

How to Change The Resolution of A Picture In Office Programs Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν εισάγουμε εικόνες, φωτογραφίες (υψηλής ανάλυσης) στα έγγραφα, στις παρουσιάσεις, έχει σαν αποτέλεσμα το μέγεθος του αρχείου να αυξηθεί σημαντικά. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να αλλάξουμε την ανάλυση των εικόνων έτσι ώστε να μειωθεί το μέγεθός τους. Παρακάτω θα περιγράψω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία στο PowerPoint. Η ίδια διαδικασία γίνεται και εάν η εικόνα (ες) έχουν εισαχθεί στο Word και στο Excel. Το post

philippe

philippe

Πώς Να Αδειάσουμε Τον Φάκελο Διαγραμμένα Με Ένα Μόνο Κλικ

How To Empty Outlooks Deleted Items with One Click Έχετε βαρεθεί κάθε φορά να αδειάζετε το φάκελο Διαγραμμένα (Deleted) κάθε φορά που κλείνετε το Outlook; Αυτή η συμβουλή θα σας δείξει πώς να ρυθμίσουμε το Outlook να αδειάζει το φάκελο Διαγραμμένα (Deleted) κάθε φορά που κλείνουμε την εφαρμογή. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε τότε είναι να συμφωνήσουμε ή όχι με το πλαίσιο διαλόγου της επιβεβαίωσης. Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backsta

philippe

philippe

Πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την Εναλλαγή Γλώσσας Πληκτρολογίου;

How can I turn on/off Auto Keyboard switching? Πολλές φορές θα δημιουργήσουμε έγγραφα και παρουσιάσεις με κείμενο από δύο διαφορετικές γλώσσες, όπως για παράδειγμα Ελληνικά και Αγγλικά. Όταν λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές γλώσσες καταχωρίσει, θα πρέπει για να επεξεργαστούμε το κείμενο να εναλλασσόμαστε μεταξύ των γλωσσών με τη χρήση του πληκτρολογίου. Οι συνδυασμοί πλήκτρων ως γνωστόν είναι το Αριστερό Alt + Shift ή το Ctrl+Shift. Αρκετές φορές θα ξεχνάμε να αλλάζουμε τη γλώσσα του πληκτρολογί

philippe

philippe

Πώς Μπορείτε Να Βρείτε Εντολές Του Office 2003 Στο Office 2007 Και Office 2010

How To Find Office 2003 Commands In Office 2007 And 2010 Ακόμα ψάχνετε για εντολές στο Office 2007 και 2010; Είστε καινούργιοι στην κορδέλα του Office 2007 και 2010; Νοσταλγείτε τα μενού στο Office2003, και δεν γνωρίζετε τα κατατόπια με τις καινούργιες εκδόσεις; Μην ανησυχείτε!!! Η Microsoft έχει δημιουργήσει έναν οδηγό για το Office 2007 και 2010. Αυτός ο οδηγός βοηθάει τους χρήστες να εξοικειωθούν με την κορδέλα. Είναι πολύ απλό στη χρήση του. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκιν

philippe

philippe

Προτεινόμενα Γραφήματα Στο Excel 13

Recommended Charts in Excel 13 Θυμάστε τον Σύμβουλο Γραφήματος (Chart Advisor), μία δημοσίευση που είχα κάνει παλιότερα για ένα πρόσθετο που μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε στο Excel, έτσι ώστε να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό γράφημα, ώστε να απεικονίσουμε τα δεδομένα μας χρησιμοποιώντας τα προτεινόμενα γραφήματα; Τώρα με το Excel 13, αυτό το χαρακτηριστικό είναι ήδη διαθέσιμο, έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στον κόπο να το κατεβάζουμε και να το εγκαθιστούμε. Οι άνθρωποι από τα

philippe

philippe

Προσαρμογή της Κορδέλας στο Office 2010

Δεν σας αρέσει η Κορδέλα (Ribbon) έτσι όπως εμφανίζεται; Ψάχνετε αρκετή ώρα για να βρείτε τις εντολές που χρησιμοποιείται συνχνότερα. Τώρα μπορείτε να αναδιοργανώσετε ολόκληρη την κορδέλα, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εντολές, να δημιουργήσετε ένα δικό σας γκρουπ εντολών σε κάποιο Tab.  Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ολόκληρο Tab εάν θέλετε με τις εντολές που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Αυτό ισχύει σε όλες τις εφαρμογές του Office 2010.   <?XML:NAMESPACE PREFIX = O />   Το μόνο

philippe

philippe

Προβολή Πολλαπλών Εγγράφων Στο Word 2010

How to View Multiple Documents in Microsoft Office Word 2010 Πολλές φορές καθώς δουλεύουμε σε πολλαπλά έγγραφα του Word μπορεί να είναι κουραστικό, ειδικά όταν τα επεξεργαζόμαστε σε μία οθόνη, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν. Με το Microsoft Office όμως έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολα και ευχάριστα καθώς δουλεύουμε με πολλαπλά έγγραφα, με διάφορες προβολές εγγραφών και κυριότερα όλα ταυτοχρόνως. Για παράδειγμα, μπορούμε να συγκρίνουμε έγγραφα το ένα δίπλα από το

philippe

philippe

Προβολή Παρουσίασης Σε Παράθυρο

Slide Show In A Window For PowerPoint Έχετε βρεθεί στην ανάγκη να ξεκινήσετε μία προβολή παρουσίασης του PowerPoint σε ένα ξεχωριστό παράθυρο; Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει με την προσθήκη ενός μικρού κουμπιού στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης που ονομάζεται Προβολή Παρουσίασης Σε Παράθυρο (Slide Show In A Window). Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε στη backstage προβολή και να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από το πτυσσόμενο μενού. Μόλ

philippe

philippe

Παρεμποδίζοντας την Διάταξη Ανάγνωσης στο Word 2003-2007

Όταν ανοίγετε έγγραφα του Word, από συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από άλλες πηγές, το Word τα παρουσιάζει σε προβολή Πλήρης Οθόνης.  Ενώ προορίζεται για να παρουσιάζει τα έγγραφα  να διαβάζονται καλύτερα, πολλές φορές επαναμορφοποιεί  πίνακες περιεχομένων, λίστες, πίνακες και μεγάλες παραγράφους.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> Εάν δεν θέλετε να είναι διαθέσιμη αυτό το χαρακτηριστικό, και να ανοίγουν τα έγγραφά σας σε Προβολή Διάταξης Εκτύπωσης.  Πατήστε στο Κουμπί του Offi

philippe

philippe

×
×
  • Create New...